Programma 2020

Het thema: #aanpakken

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Alle reden om samen aan de slag te gaan en dit onderwerp aan te pakken. Bij het NVVC2020 gaan we daarom aan de slag met de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s die in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid in 9 beleidsthema’s zijn gestructureerd. Deze thema’s bieden handvatten voor het #aanpakken van de verkeersonveiligheid in Nederland. Hoe pakt u het aan? Wat kunnen we leren van de aanpak van anderen? Hoe geeft u een risicogestuurde aanpak vorm?

 

 
Tijd Lokatie
9:00 Ontvangst en registratie Flame Foyer
09:30 Opening en plenair programma Polar
10:55 Pauze Flame Foyer
11:15 Sessieronde I (zie onderstaande tabel)  
12:15 Lunch Flame Foyer
13:15 Plenaire terugkoppeling ochtendprogramma Polar
13:30 Sessieronde II  
14:30 Sessieronde III  
15:20 Pauze Flame Foyer
15:40 Plenair programma
met o.a. uitreiking Nationale Verkeersveiligheidsprijs
Polar
16:35 Plenaire terugkoppeling middagprogramma Polar
16:50 Napraat met drankje & hapje Flame Foyer
 
Zaal 11:15 - ronde I 13:30 - ronde II 14:30 - ronde III
Polar
Flash

Langzaam verkeer: hoe delen we de ruimte?

Verkeerseducatie

Neon

Leren van verkeersongevallen

Solar

Van voertuigdata tot Big Data

Glow

De #aanpak van medeoverheden

Spark

Effectieve gedragsbeïnvloeding, wat werkt wel/niet?

Beam

Smart mobility & verkeersveiligheid

De risicogestuurde #aanpak in grote gemeenten

Fluor

Inzicht in snelheid en ongevallen door data-analyse

Risicogestuurde #aanpak in de praktijk

Osram

Werkgevers#aanpak