Nationale Verkeersveiligheids Prijs

En de winnaar is:

Een mobiel achter het stuur – Frank Frijns (Stichting Yannick)

Van harte gefeliciteerd!

De overige twee genomineerden waren:
Kunst bij zebrapaden – Martijn Geervliet (gemeente Breda)
Slimme bandenpomp - Laurens Drogendijk (Band op spanning)

De drie genomineerden voor de Nationale VerkeersVeiligheidsPrijs zijn door stemming op deze website bepaald. Er hebben ruim 2200 mensen gestemd, uit maar liefst 30 landen.

Voor alle niet-genomineerden: heel hartelijk bedankt voor jullie deelname, en wellicht een nieuwe kans over twee jaar op het volgende NVVC?

Tijdens de plenaire opening op het NVVC houden zij elk een korte pitch. Daarna kunt u op het NVVC de hele dag op hen stemmen via de NVVC-congres-app. Om 15.15 uur wordt de winnaar bekend gemaakt en de prijs, een jaar lang ambassadeursschap voor verkeersveiligheid uitgereikt. Dat betekent concreet dat hij of zij een interview krijgt in het toonaangevende blad Verkeerskunde, inbreng mag leveren voor een Kenniscafé bij SWOV, mag meepraten bij een bijeenkomst in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en betrokken wordt bij één van de activiteiten van ANWB, bijvoorbeeld in het kader van het 135 jarig bestaan. Uiteraard vindt de exacte invulling van de prijs plaats in overleg met de winnaar.