Nationale verkeersveiligheidsprijs

Ook in 2018 wordt de Nationale Verkeersveiligheidsprijs uitgereikt. Meer informatie volgt binnenkort.

Winnaar Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2016: Zwolle

In Nederland verliezen jaarlijks meer dan 500 mensen het leven door een verkeersongeval, en raken ca. 20.000 mensen ernstig gewond, waarvan 20% blijvend letsel overhoudt. Het aantal doden daalt geleidelijk, terwijl het aantal ernstig verkeersgewonden - zeker de laatste jaren - juist een stijging laat zien. De grootste groep raakt daarbij ernstig gewond als fietser. De meeste van deze ongevallen vinden plaats binnen de bebouwde kom en dus op het wegennet van gemeenten.

De Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2016 is gewonnen door de gemeente Zwolle. Gefeliciteerd!

zwolle 2016

Drie genomineerden

De jury, bestaande uit Saskia Kluit (directeur Fietsersbond), Peter van der Knaap (directeur SWOV), Frits van Bruggen (hoofddirecteur ANWB) en Felix Cohen (directeur Veilig Verkeer Nederland), heeft zich inmiddels gebogen over de inzendingen en drie potentiële winnaars geselecteerd.

Voor alle drie de steden is een mooi promotiefilmpje gemaakt die u helpen een beeld te krijgen van de genomineerden. U bepaalt samen met de overige deelnemers aan het congres op 21 april welke gemeente met de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2016 naar huis gaat.

Het zijn:

Zoetermeer, genomineerd vanwege het Nachtnet van fietspaden; verlichting verhoogt de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.

Houten, genomineerd vanwege de ‘auto te gast’ straten en bovendien vanwege de vele fietstunnels. Tunneltjes zijn niet per se origineel. Wel origineel is dat de gemeente Houten ze ook daadwerkelijk maakt!

Zwolle is diverse keren voorgedragen. Steeds met andere maatregelen. En juist die veelheid aan fietsvriendelijke maatregelen brengt Zwolle naar een nominatie.