Veilig onderweg, blijven meedoen!

Tijdstip: 13:35 - workshops 1

Sprekers: Imre Vellenga (Society Impact), Mirjam Wakelkamp en Viyeta Biere (Ministerie van VWS) en Lisa Delmée (BeterOud), Reinoud Nägele (IenW)

Als oudere zo lang mogelijk mobiel blijven met auto, fiets, of te voet is een groot goed. Hierdoor kan je blijven meedoen aan zingevende activiteiten, ga je eenzaamheid tegen en blijf je lichamelijk fitter. Tot op hoge leeftijd zijn we dan ook geneigd om vast te houden aan ons favoriete vervoersmiddel. Ook als het beter is hiermee te stoppen en uit te kijken naar alternatieven. Zelden bereiden we ons hier tijdig op voor, ook omdat we geen alternatieven kennen of er misschien een taboe op rust. Veilige mobiliteit buitenshuis en zorg en welzijn van ouderen zijn met elkaar verbonden. Er liggen nog kansen om die verbinding verder te versterken. In deze workshop delen we enkele initiatieven en gaan met u in gesprek over dwarsverbanden. 

BeterOud vertelt over de werkplaats ‘Veilige mobiliteit ouderen’ waarin wordt samengewerkt met ouderen, professionals en vrijwilligers uit zorg, welzijn en gezondheid. We gaan in gesprek met Society Impact, de maker van het Handboek Mobiel in de Buurt, dat is ontstaan vanuit het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO. En de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid (sinds 12 mei 2020 is IenW partner) bespreekt het belang van het bestrijden van eenzaamheid en de relatie met mobiliteit onder ouderen.


SPV thema: Kwetsbare verkeersdeelnemers