Van 50 naar 30! (Maar niet overal) - deel 2

Van 50 naar 30! (Maar niet overal)

Sprekers: Peter van der Knaap, Atze Dijkstra (SWOV), Roxy Tacq, Stefan Westerman (ANWB), Adriaan Walraad (Walraad Verkeersadvisering), Martijn Schutte (Mobycon), Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Hans Godefrooij (DTV Consultants)

  • Korte samenvatting sessie 1.
  • Discussie: Hoe moet GOW30 er uit zien? Stefan Westerman (ANWB) en Adriaan Walraad (Walraad Verkeersadvisering)
  • Gesprek: Tweede Kamer motie. Hoe deze uitgevoerd kunnen worden?

Voor de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen en steden zou de snelheid op veel wegen binnen de bebouwde kom verlaagd moeten worden naar 30 km/uur. Maar op een deel van de wegen blijft 50 km/uur een passende limiet. Tegelijkertijd moeten de basiskenmerken wegontwerp worden aangescherpt en moeten wegbeheerders worden gestimuleerd om hun ‘grijze wegen’ opnieuw tegen het licht te houden. En waar fietsers van de rijbaan gebruik maken, moet de snelheid altijd terug naar 30. Tot deze conclusies zijn ANWB, SWOV, Mobycon, Walraad, Goudappel Coffeng en DTV Consultants gekomen in een gezamenlijk artikel dat is verschenen in Verkeerskunde.

De genoemde partijen pleiten in het artikel voor de introductie van een nieuwe wegcategorie, namelijk een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 30 km/uur (GOW30). Omdat een GOW30 iets fundamenteel anders is dan een ETW30 (erftoegangsweg met maximumsnelheid 30 km/uur) vraagt dat ook om aparte inrichtingseisen voor deze GOW30. Inrichtingseisen die enerzijds zorgen voor herkenbaarheid en een voorspelbare, gestage doorstroming (ook voor ov en hulpdiensten) en anderzijds voor geloofwaardigheid van de snelheidslimiet van 30 km/uur. 

In deze dubbele sessie van 2x45 minuten wordt u meegenomen in de argumentatie voor de introductie van de nieuwe wegcategorie. Vervolgens wordt met u de discussie gevoerd over onder andere de inrichtingseisen die voor deze wegen moeten gelden, mogelijke netwerkkeuzes die wegbeheerders kunnen maken en consequenties voor busroutes en routes voor hulpdiensten.