Verbinding ouderenzorg en verkeersveiligheid

Tijdstip: 14:30

Inleiding door Henk Kroes (Buro TAB): Veilige mobiliteit voor ouderen, integraal onderzoek geeft nieuwe inzichten (paper)

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 worden negen beleidsthema's genoemd die structuur aan de belangrijkste veiligheidsrisico's geven. In het SPV worden de ouderen onder de kwetsbare verkeersdeelnemers geschaard en wordt gewezen op de broosheid van ouderdom en afnemende functiebeperkingen.
In welke mate die optreedt en bij wie is echter sterk persoonlijk.

Wat betreft de risicogroepen is er over ouderen nog weinig bekend. Zo zijn er wel gegevens over ongevallen en modaliteiten, maar is er nog weinig gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de ouderen en de voor hen geschikte veilige mobiliteitsvormen.

Hier is verandering in gekomen met het onderzoek naar Verkeersveiligheid en Mobiliteit voor ouderen en (minder) zelfredzamen in twee Friese gemeenten, uitgevoerd door MeTab , in opdracht van het ROF.
In dit onderzoek onder 60+ inwoners is de relatie tussen gezondheid, mentaal welbevinden, sociale zelfredzaamheid, woon - en leefomstandigheden en verkeersveiligheid & mobiliteit integraal onderzocht.

In de zelfscan vragenlijst beschrijven de deelnemers hun persoonlijke omstandigheden op de verschillende leefgebieden en krijgen zij op basis van de uitkomsten persoonlijke adviezen voor veilige mobiliteit. Deze kunnen op lokaal niveau afgestemd worden op het verkeersveiligheid aanbod wat betreft voorlichting en cursussen. Maar ook op de WMO verstrekkingen op het gebied van mobiliteit (scootmobiel, driewieler, etc.), waardoor een advies voor een veilige mobiliteit of gedragsverandering gegeven kan worden.

In onze presentatie willen we de richtinggevende uitkomsten graag met U delen.

Workshop door Reinoud Nägele: Veilige mobiliteit ouderen: inspirerende vervoersinitiatieven en het perspectief van ouderen en professionals vanuit zorg en welzijn

De meeste ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis en ook de overheid stuurt aan op grote zelfredzaamheid. Voor een groeiende groep ouderen brengt dit flinke uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. Voor ouderen is zelfstandige mobiliteit met de auto en de fiets erg belangrijk. Tot op hoge leeftijd maken zij er vaak gebruik van. Hoe zit het echter met de veiligheid? Veel ouderen zijn zich er wel bewust van ooit eens te moeten stoppen met autorijden of fietsen. Maar zelden plannen zij dit moment of denken ruim van tevoren na over mogelijke alternatieven. Wat zijn beslissende kantelmomenten, hoe zijn ze te herkennen en wat kan ouderen helpen om tijdig een veilig(er) vervoersmiddel of alternatieve vervoersoptie te kiezen? BeterOud heeft onderzoek gedaan naar het perspectief van ouderen en professionals vanuit zorg en welzijn.
En welke alternatieven zijn er als je wilt blijven meedoen en bewegen, maar je bent verminderd mobiel? Het handboek Mobiel in de buurt is ontwikkeld door Society Impact met steun vanuit het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO om de vele mogelijkheden voor beter ouderenvervoer meer bekendheid te geven en het ontstaan van nieuwe initiatieven aan te wakkeren. Het handboek dient als inspiratiebron, maar biedt vooral heel concrete oplossingen voor mensen of organisaties die de mobiliteit van ouderen willen behouden en bevorderen.

 


SPV thema: Veilige infrastructuur, Heterogeniteit in het verkeer, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Onervaren verkeersdeelnemers, Snelheid in het verkeer, Afleiding in het verkeer