Zelfscan Veilige Mobiliteit geeft nieuwe inzichten

Tijdstip: 11:45 - paper presentaties 2

Spreker Henk Kroes (Buro TAB): Veilige mobiliteit voor ouderen, integraal onderzoek geeft nieuwe inzichten (paper)

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 worden negen beleidsthema's genoemd die structuur aan de belangrijkste veiligheidsrisico's geven. In het SPV worden de ouderen onder de kwetsbare verkeersdeelnemers geschaard en wordt gewezen op de broosheid van ouderdom en afnemende functiebeperkingen.
In welke mate die optreedt en bij wie is echter sterk persoonlijk.

Wat betreft de risicogroepen is er over ouderen nog weinig bekend. Zo zijn er wel gegevens over ongevallen en modaliteiten, maar is er nog weinig gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de ouderen en de voor hen geschikte veilige mobiliteitsvormen.

Hier is verandering in gekomen met het onderzoek naar Verkeersveiligheid en Mobiliteit voor ouderen en (minder) zelfredzamen in twee Friese gemeenten, uitgevoerd door MeTab , in opdracht van het ROF.
In dit onderzoek onder 60+ inwoners is de relatie tussen gezondheid, mentaal welbevinden, sociale zelfredzaamheid, woon - en leefomstandigheden en verkeersveiligheid & mobiliteit integraal onderzocht.

In de zelfscan vragenlijst beschrijven de deelnemers hun persoonlijke omstandigheden op de verschillende leefgebieden en krijgen zij op basis van de uitkomsten persoonlijke adviezen voor veilige mobiliteit. Deze kunnen op lokaal niveau afgestemd worden op het verkeersveiligheid aanbod wat betreft voorlichting en cursussen. Maar ook op de WMO verstrekkingen op het gebied van mobiliteit (scootmobiel, driewieler, etc.), waardoor een advies voor een veilige mobiliteit of gedragsverandering gegeven kan worden.

In onze presentatie willen we de richtinggevende uitkomsten graag met U delen.

 


SPV thema: Veilige infrastructuur, Heterogeniteit in het verkeer, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Onervaren verkeersdeelnemers, Snelheid in het verkeer, Afleiding in het verkeer