Aan de slag met Doortrappen, evaluatie en praktijk

Tijdstip: 14:20 - workshops 2

Sessieleider: Juul van Rijn (programmabureau Doortrappen). 

Alles over Doortrappen: Veilig fietsen tot je 100ste!

Als kwetsbare verkeersdeelnemers zijn oudere fietsers een prioriteit in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Niet alleen omdat ze meer fietsen, maar ook omdat de gevolgen van een val met de fiets zijn vaak ernstiger zijn voor deze groep. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het initiatief genomen tot een nieuwe aanpak om ouderen zo lang mogelijk veilig en gelukkig op hun fiets te houden: Doortrappen.

Doortrappen maakt oudere fietsers bewust door dit onderwerp onder de aandacht te brengen op plaatsen die ze al bezoeken. Via hun eigen vertrouwde netwerk in de gemeente en op logische momenten (de gymles, bezoek aan ergotherapeut, aanschaf nieuwe fiets) krijgen ouderen informatie en activiteiten aangeboden om hun eigen fietsveiligheid te verbeteren. De kracht van Doortrappen: fietsveiligheid koppelen aan actief blijven, niet betuttelen en het Doortrappen-bericht in herkenbare stijl vormgeven, consequent implementeren en herhalen.

Tien provincies, een vervoerregio en meer dan 130 gemeenten zijn aan de slag met Doortrappen. Deze workshop bestaat uit drie onderdelen:

1. Paper presentatie: Lokaal aan de slag met Doortrappen door Babet Hendriks (Mobycon)

2. Paperpresentatie: Monitoring en Evaluatie van Doortrappen – de eerste resultaten. Wat kunnen we leren van de praktijk? door Lisanne Balk (Mulier Insituut)

3. Inleiding,  toelichting en gespreksleiding door Juul van Rijn (programmamanager bij het landelijke programmabureau van Doortrappen)

  1. Lokaal aan de slag met Doortrappen

Het ROV Oost-Nederland werkt aan de uitrol van Doortrappen in de provincies Overijssel en Gelderland. Centraal in het programma staat de klantreis van de ervaren fietser (hier: de oudere fietser). Door voor de stappen van de deze klantreis verschillende interventies en communicatiemiddelen met , werken we aan de fietsvaardigheden van de ervaren fietser.

Mobycon heeft onderzoek uitgevoerd naar bestaande en mogelijke interventies en partners in Oost-Nederland. Ondanks het aanbod van het landelijk programmabureau zijn een aantal witte vlekken te benoemen die extra aandacht vragen. Bij verschillende partners hebben we verkend wat hun rol kan zijn in de uitrol van Doortrappen. Dit alles heeft een pakket aan ideeën opgeleverd waar het ROV Oost-Nederland en partnerorganisaties mee aan de slag kunnen.

Het pakket aan ideeën richt zich zowel direct op de doelgroep als op de professional die met de doelgroep werkt. We presenteren vier concrete ideeën die de Doortrappen-klantreis in Oost-Nederland versterken en verbeteren. We werken dit najaar een van deze interventies uit. Zoals past bij de lerende aanpak van Doortrappen delen we in deze sessie onze inzichten graag met andere gemeenten en regio’s. Zo kunnen we samen werken aan betere fietsveiligheid voor de ervaren fietser.

  1. Monitoring en Evaluatie van Doortrappen

Doortrappen heeft als doel de oudere fietsers bewust te maken van het onderwerp fietsveiligheid en vervolgens aan te zetten tot veranderen van het (fiets)gedrag om zo de fietsveiligheid te verbeteren. Het programma wordt op landelijk niveau bestuurd, maar wordt in samenwerking met lokale partners op gemeentelijk niveau uitgevoerd waardoor de doelgroep bereikt wordt via het eigen vertrouwde netwerk.

Het Mulier Instituut voert de monitoring en evaluatie uit. Zij onderzoeken zowel op landelijk als gemeentelijk niveau de effectiviteit van het programma, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan het bereik en de implementatie. Daarnaast ontwikkelen zij een registratietool die gemeenten zelf kunnen gebruiken om activiteiten, bereik en waardering te registreren. Gelijktijdig wordt binnen vier gemeenten die deelnemen aan Doortrappen een actie ondersteunende evaluatie uitgevoerd. Interviews met betrokken partijen moeten inzicht geven in succesfactoren en belemmeringen bij de uitvoer, met als doel om te leren van de praktijk en de ondersteuning of uitvoering te verbeteren.

Bij het NVVC 2020 zullen de eerste resultaten van deze monitoring en evaluatie worden gepresenteerd.

  1. Vragen? Vragen!

In deze sessie is Juul van Rijn gespreksleider en tevens aanwezig om informatie te geven en antwoorden te geven op alle vragen over het landelijke programma. Na afloop weet je meer over een vernieuwende en lerende aanpak om bewustwording en gedragsverandering te realiseren zodat meer oudere fietsers van Nederland langer en veiliger blijven fietsen. 


SPV thema: Veilige infrastructuur, Technologische ontwikkelingen