Aan de slag met Doortrappen, evaluatie en praktijk

Tijdstip: 13:30

Sessieleider: Stefan Westerman (ANWB)

Paper presentatie: Lokaal aan de slag met Doortrappen door Babet Hendriks (Mobycon)

Alles over Doortrappen: Veilig fietsen tot je 100ste!

Als kwetsbare verkeersdeelnemers zijn oudere fietsers een prioriteit in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Niet alleen omdat ze meer fietsen, maar de gevolgen van een val met de fiets zijn vaak ernstiger. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het initiatief genomen tot een nieuwe aanpak om ouderen zo lang mogelijk veilig en gelukkig op hun fiets te houden: Doortrappen.

Doortrappen maakt oudere fietsers bewust door dit onderwerp onder de aandacht te brengen op plaatsen die ze al bezoeken. Via hun eigen vertrouwde netwerk in de gemeente en op logische momenten (de gymles, bezoek aan ergotherapeut, aanschaf nieuwe fiets) krijgen ouderen informatie en activiteiten aangeboden om hun eigen fietsveiligheid te verbeteren. De kracht van Doortrappen: fietsveiligheid koppelen aan actief blijven, niet betuttelen en het Doortrappen-bericht in herkenbare stijl vormgeven, consequent implementeren en herhalen.

Zeven provincies, een vervoerregio en meer dan 65 gemeenten zijn al aan de slag met Doortrappen. Deze workshop bestaat uit drie onderdelen:
1. Paper presentatie: Lokaal aan de slag met Doortrappen door Babet Hendriks (Mobycon)
2. Paperpresentatie: Monitoring en Evaluatie van Doortrappen – de eerste resultaten. Wat kunnen we leren van de praktijk? door Lisanne Balk (Mulier Insituut)
3. Workshop: Pak je kans: zet vandaag de eerste stap voor Doortrappen in jouw gemeente door Lysanne de Gijt (IenW)

Lokaal aan de slag met Doortrappen
Het ROV Oost-Nederland werkt op dit moment aan de uitrol van Doortrappen in de provincies Overijssel en Gelderland. Centraal in het programma staat de klantreis van de ervaren fietser. Door deze klantreis met verschillende interventies te laden, werken we aan de fietsvaardigheden van de ervaren fietser.

Mobycon heeft onderzoek uitgevoerd naar bestaande en mogelijke interventies en partners in Oost-Nederland. Ondanks het aanbod vanuit het landelijk programmabureau bestaan een aantal witte vlekken die aandacht vragen. Bij verschillende partners hebben we verkend wat hun rol kan zijn in de uitrol van Doortrappen. Dit heeft een pakket aan ideeën opgeleverd waar het ROV Oost-Nederland en partnerorganisaties mee aan de slag kunnen.

Het pakket aan ideeën richt zich zowel direct op de doelgroep als op de professional die met de doelgroep werkt. Er zijn vier concrete ideeën die de klantreis in Oost-Nederland versterken en verbeteren. We werken nu een van deze interventies uit. Zoals past bij de lerende aanpak van Doortrappen delen we onze inzichten graag met andere gemeentes en regio’s. Zo kunnen we samen werken aan betere fietsveiligheid voor de ervaren fietser.

Monitoring en Evaluatie van Doortrappen
Doortrappen heeft als doel de oudere fietsers bewust te maken van het onderwerp fietsveiligheid en vervolgens aan te zetten tot veranderen van het (fiets)gedrag om zo de fietsveiligheid te verbeteren. Het programma wordt op landelijk niveau bestuurd, maar wordt in samenwerking met lokale partners op gemeentelijk niveau uitgevoerd waardoor de doelgroep bereikt wordt via het eigen vertrouwde netwerk.

Het Mulier Instituut voert de monitoring en evaluatie uit. Zij onderzoeken zowel op landelijk als gemeentelijk niveau de effectiviteit van het programma, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan het bereik en de implementatie. Daarnaast ontwikkelen zij een registratietool die gemeenten zelf kunnen gebruiken om activiteiten, bereik en waardering te registreren. Gelijktijdig wordt binnen vier gemeenten die deelnemen aan Doortrappen een actie ondersteunende evaluatie uitgevoerd. Interviews met betrokken partijen moeten inzicht geven in succesfactoren en belemmeringen bij de uitvoer, met als doel om te leren van de praktijk en de ondersteuning of uitvoering te verbeteren.

Bij het NVVC 2020 zullen de eerste resultaten van deze monitoring en evaluatie worden gepresenteerd.

Pak je kans: zet vandaag de eerste stap voor Doortrappen in jouw gemeente
Tijdens dit deel van de workshop zet jij de eerste stap voor Doortrappen in jouw gemeente. We gaan hiervoor aan de slag met de DoortrappenRadar. Zo krijg je meteen zicht op lokale partners binnen jouw gemeente.

Gemeente Smallingerland neemt je vervolgens mee door de stappen: van DoortrappenRadar naar een concreet projectplan. Ook vertellen we je over de do’s en dont’s die we het afgelopen jaar met de deelnemende provincies en gemeenten hebben opgehaald.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Technologische ontwikkelingen