Micromobiliteit – nieuwe regels nodig?

Tijdstip: 11:45 - paper presentaties 2

Spreker: Roxy Tacq van de ANWB

Elektrische steps, speedpedelecs, hoverboards, e-bakfietsen, e-scooters en andere micro mobiliteiten. Hebben we nieuwe regels nodig?

De laatste jaren zijn er steeds meer mobiliteitsvormen bij genomen. Van “speelgoed” tot “voertuig”. Denk aan e-bikes, e-bakfietsen, speedpedelecs, scootmobielen, Biro’s, hoverboards, e-stepjes, Segways, Stints, Onewheels. Daarnaast maken professionele vervoerders steeds meer gebruik van lichtere kleinere voertuigen. Zoals pakketbezorgers met grote bakfietsen en de online supermarkt Picnic met mini vrachtwagentjes.

Het (gewenste) gebruik conflicteert soms met de gestelde normen en sommige voertuigen vallen buiten de boot. Daarom hebben we vervoersmiddelen en regelgeving tegen het licht gehouden. We hebben op basis van de ontwerpmethodiek “Verkeer in de stad” (zie www.anwb.nl/verkeerindestad) een nieuw kader ontwikkeld. Dit kader helpt om op een logische en onderbouwde manier beslissingen te maken over de regulering van vervoersmiddelen. Dit resulteert in een (nieuwe) manier van denken over de regulering van vervoersmiddelen. De ANWB kijkt vanuit de consument, voor wie de regelgeving die aan de voertuigen is gekoppeld belangrijk is. Zoals rijbewijs, helm, verzekering, snelheid. 


SPV thema: Heterogeniteit in het verkeer