Gelijksoortige ongevallen monitoren met verkeers-DNA

Tijdstip: 11:45 - paper presentaties 2

Spreker: Sjoerd Broos (VIA)

Met behulp van data science technieken is het DNA van natuurlijke groepen ongevallen of partijen te bepalen. Gemeten kan worden hoe gelijksoortige ongevallen en betrokken partijen zich over de jaren heen ontwikkelen: monitoring. Het DNA kan per instantie inzichtelijk maken en monitoren wat voor groep gelijksoortige ongevallen en/of partijen over de jaren heen juist veel of weinig voorkomt.
Een voorbeeld van een groep gelijksoortige ongevallen (DNA) is bv: DNA_1_ongevallen, een combinatie van de ongevallenkenmerken:
· Op een wegvak
· Bij daglicht
· Droog weer
· Rechte weg
· Buiten de bebouwde kom

Een voor van een groep gelijksoortige partijen (DNA) is bv.: DNA_1_partijen, combinatie van de partij-kenmerken:
· Fiets ongelukken 
· In de leeftijdscategorie 68+“

Het idee is om op basis van deze analyse de gemeentes de mogelijkheid te geven om gelijksoortige ongevallen gerichter aan te pakken en te monitoren. Zo kunnen gemeentes wellicht in de toekomst naar andere gemeentes kijken die effectief gelijksoortig ongevallen aanpakken. Door het in kaart brengen van de verschillende soorten DNA kan de gemeente niet alleen inzichtelijk krijgen wat voor complexiteit aan ongevallen en partijen er in zijn gemeente plaats vinden, maar ook effectiever en efficiënter te werk gaan bij het doelmatig reduceren van het aantal ongevallen.


SPV thema: Technologische ontwikkelingen