Verkeersveiligheidsvergelijker en VVN Participatiepunt

Tijdstip: 14:20 - workshops 2

Sprekers: Leonie Smeets (VVN) en Tineke Togni (SWOV)

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl is een initiatief van de Fietsersbond, SWOV en Veilig Verkeer Nederland en laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur. Een onderdeel daarvan is het VVN Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland en geeft informatie op het gebied van verkeersonveilige situaties in gemeenten. Bij het participatiepunt maken burgers een melding van verkeersonveilige situaties. Inwoners van uw gemeente weten precies wat er speelt. Zij lopen, fietsen of rijden er elke dag.

Gemeenten kunnen met de verkeersveiligheidsvergelijker hier hun eigen gegevens vergelijken met die van andere gemeenten. De website is voornamelijk bedoeld voor verkeersveiligheidsprofessionals die (ook) op gemeentelijk niveau werken. Maar is voor iedereen toegankelijk die geïnteresseerd is in gemeentelijke verkeersveiligheidscijfers. Tijdens de workshop wordt u wegwijs gemaakt in zowel de website verkeersveiligheidsvergelijker.nl als het participatiepunt.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Technologische ontwikkelingen, Snelheid in het verkeer