WEVER, op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie

Tijdstip: 11:45 - paper presentaties 2

Spreker: Foppe Koen (Provincie Drenthe) en Robert Hulshof (CROW)

CROW-KpVV werkt al sinds 2008 op verzoek van de provincies en ROV’s samen aan meer inzicht in en verbetering van kwaliteit van verkeerseducatieve producten met als doel: komen tot een zo effectief mogelijke besteding van budgetten. Dat doen we onder andere door producten sinds 2012 te toetsen aan een ‘educatieve checklist’ (Toolkit verkeerseducatie). Belangrijk onderdeel van deze checklist betreft de effectmeting en vanuit daar is het project WEVER ontstaan.

Het project op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie (WEVER) heeft tot doel om inzicht te geven in de effectiviteit van het totale aanbod aan verkeerseducatie. Dit geeft provincies en regio’s een beeld van wat hun verkeerseducatiebeleid heeft opgeleverd bij de doelgroep, en welke relevante onderwerpen eventueel nog meer aandacht behoeven. WEVER heeft daarmee dus vooral een thermometerfunctie op het gebied van verkeersveiligheid. Het WEVER-project betreft een samenwerking tussen Royal HaskoningDHV (RHDHV), Cito en CROW, en wordt gefinancierd vanuit het KpVV-programma.De afgelopen jaren is binnen WEVER gewerkt aan een monitoringsinstrument, in eerste instantie voor leerlingen van groep 8. Deze WEVER-toets geeft aan in welke mate verkeerseducatieprogramma’s in hun totaliteit bijdragen aan de eindcompetenties waarover leerlingen aan het eind van de basisschool dienen te beschikken. De WEVER-toets is een online meting bestaande uit vier verschillende interactieve vraagvormen, die leerlingen kunnen maken op een computer of laptop.Het monitoringsinstrument is nu klaar om op basisscholen in te zetten. Vanaf 2020 wordt de WEVER-toets voor een periode van vier jaar, jaarlijks afgenomen bij minimaal 1000 leerlingen. De provincies ontvangen na elke afnameronde een rapport met de belangrijkste bevindingen, en handvatten om op basis daarvan te sturen op meer effectieve verkeerseducatie.In de presentatie lichten we WEVER toe, en vertellen we over de ontwikkelingen die in het kader van dit project de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. We kijken ook vooruit, naar de komende afnamerondes, en welke inzichten we verwachten dat WEVER gaat opleveren. Onderdeel van de presentatie is een demonstratie van enkele voorbeeldvragen uit de definitieve WEVER-toets.


SPV thema: Heterogeniteit in het verkeer