Risicogestuurd werken met SPI Fietsinfrastructuur

Tijdstip: 14:20 - workshops 2

Sprekers: Marianne Dwarshuis (ANWB), Henk Hendriks (Fietsersbond), Erik de Kievit (CROW) en Gert Jan Wijlhuizen (SWOV)

Risico gestuurd werken, met een ‘Safety Performance Indicator’ (SPI), maakt het mogelijk om proactief beleid op te stellen. SPI’s zijn meetbare variabelen waarmee veiligheidsrisco’s in kaart gebracht kunnen worden en waarvan is aangetoond dat ze een relatie met verkeersveiligheid hebben. Het aantal ernstige enkelvoudige fietsongevallen is de afgelopen jaren gestegen. Bij de helft van deze ongevallen speelt de weginrichting een rol. Werken met een SPI voor fietsinfrastructuur maakt het mogelijk om gericht beleid te maken en het resultaat te meten.

Als invulling voor de SPI fietsinfrastructuur zijn diverse meetinstrumenten ontwikkeld. Dit zijn: CycleRAP, ‘SPI fiets’ (van Fietsersbond), de ‘Network Safety Index’ (NSI ontwikkeld door SWOV) en enkelvoudige indicatoren aanboden via CROW. Elk van deze instrumenten inventariseert wegkenmerken op basis waarvan een score wordt gegenereerd. Op basis van de score en analyse van de data kunnen zoveel mogelijk gevaren worden weggenomen en worden voorkomen dat ongevallen zullen plaatsvinden.

Tijdens deze workshop laten we zien hoe de meetinstrumenten toegepast zijn in de praktijk. Samen met u kijken we hoe u deze kunt gebruiken.


SPV thema: Veilige infrastructuur