Bermveiligheid #aanpakken!

Tijdstip: 14:30

Spreker: Govert Schermers (SWOV)

Een relatief groot deel van de verkeersongevallen betreft de zogeheten 'bermongevallen': aanrijdingen van een obstakel in de berm, zoals een boom of greppel. Hoe die ongevallen aflopen, wordt voor een groot deel bepaald door de inrichting van de berm. Om de veiligheid van de berm te vergroten wordt binnen het internationale project PROGReSS samengewerkt aan een instrument waarmee wegbeheerders inzicht kunnen krijgen in het ontwerp van de berm. Ook biedt het instrument aanbevelingen om de berminrichting te optimaliseren, waarbij rekening wordt gehouden met het ontwerp, de aanleg én het onderhoud.


SPV thema: Veilige infrastructuur