Samenwerken op handhaving in de praktijk

Tijdstip: 13:35 - workshops 1

Sprekers: Arjan van der Zwaag (provincie Groningen), Foppe Koen (Provincie Drenthe), Martijn Dijkhof (gemeente Utrecht). Begeleiding: Charlotte Bax, Wilma Slinger (Kennisnetwerk SPV)

Verkeershandhaving staat volop in de belangstelling. Er is beperkte capaciteit en veel vraag. Samenwerking tussen de diverse "kolommen" binnen gemeenten kan beter. In deze sessie gaan we in gesprek met elkaar over goede voorbeelden hoe de samenwerking te verbeteren. We maken daarvoor ook gebruik van recent onderzoek bij een drietal pilotgemeenten in Noord-Nederland over de synergie tussen openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid en verkeersveiligheid door middel van handhaving én de handleiding van het Kennisnetwerk SPV over hoe in gesprek te gaan met elkaar als het gaat om dit thema. Voordat we deze kennis delen en daarover in gesprek gaan testen we eerst UW kennis van dit onderwerp!


SPV thema: