Samenwerken op handhaving in de praktijk

Tijdstip: 14:30

Sprekers: Wilma Slinger (CROW), Carolin Rother (VNG), Charlotte Bax (SWOV), Michel Vroege (CCV), vertegenwoordiging vanuit Noordelijke provincies en de drie pilotgemeenten

Verkeershandhaving staat volop in de belangstelling. Er is beperkte capaciteit en veel vraag. Samenwerking tussen de diverse "kolommen" binnen gemeenten kan beter. Deze sessie geeft de uitkomst van een drietal pilots met gemeenten in Noord-Nederland over de synergie tussen openbare orde en veiigheid, integrale veiligheid en verkeersveiligheid dor middel van handhaving. Daarnaast is een concept-handleiding gereed vanuit het Kennisnetwerk SPV over hoe in gesprek te gaan met elkaar als het gaat om handhaving.


SPV thema: