Lokale ongevalanalyses (SAVEe 2.0)

Tijdstip: 12:15 - paper presentaties 3

Spreker: Helmut Paris (Vlaamse overheid)

Met SAVe 2.0 wil MOW in samenwerking met OVK steden en gemeentes in Vlaanderen aanmoedigen om hun lokaal verkeersveiligheidsbeleid te baseren op conclusies en ervaringen uit lokale ongevalanalyses. Een verkeersongeval is altijd het resultaat van meerdere ongunstige factoren die op een gegeven moment en locatie samenlopen en schade veroorzaken. Voor elk preventief verkeersveiligheidsbeleid stelt zich daarmee de vraag welke factoren de specifiek ongunstige factoren zijn en waar en wanneer zich deze factoren tot een ongeval zouden kunnen vormen. Voorspellen van ongevallen is dus niet evident. Het huidig verkeersveiligheidsbeleid is in het algemeen gefocust op enkele prominente onveiligheidsrisico’s zoals overdreven snelheid, consumptie van alcohol en drugs, vermoeidheid, het niet gebruiken van de gordel, etc. Deze benadering is zeker niet verkeerd, maar ze houdt tegelijkertijd ook weinig rekening met verdere contextfactoren die eveneens op het moment significant tot het ongeval bijdragen (bv. te snel rijden en te weinig afstand houden in combinatie met en onaandachtige chauffeur in een ander voertuig, etc.). Het zijn echter precies deze bijkomende contextfactoren die nieuwe en verdere aanknopingspunten voor preventieve veiligheidsmaatregelen bieden. Ook zij hebben namelijk het potentieel de aaneenschakeling van ongunstige factoren te doorbreken. Elk verkeersongeval – dus ook diegene met louter materiële schade - levert daarmee manifeste informatie en aanknopingspunten om een dergelijk samenloop van bestaande veiligheidsrisico’s te kunnen vermijden: Echter worden deze flankerende/contextuele factoren zelden voldoende opgemerkt en daarmee zelden geïntegreerd in het preventiebeleid. Met het oprichten van een lokale advies-/expertgroepen die zich over de analyse van lokale ongevallen buigen, willen wij de waarneming over het samenspel van gedrags- en omgevingsfactoren vóór een ongeval sensibiliseren. De analyse van een ongevalgebeurtenis helpt ons alvast te begrijpen hoe specifieke factoren op een bepaald moment en op een bepaalde locatie ongunstig met elkaar hebben kunnen samengelopen en welke negatieven dynamieken zich uit dit samenspel hebben kunnen vormen. De uiteenzetting met ongevalanalyses vormt daarmee het nodige adequate probleembewustzijn, creëert inzichten in de aandelen van zowel gedrags- als ook omgevingsfactoren bij het tot stand komen van ongevallen en genereert kennis en ervaring in verband met efficiënte vermijdingsstrategieën. Probleembewustzijn, probleeminzicht en vermijdingsstrategieën zijn de facto de ingrediënten voor een duurzame gedragsverandering. De SAVe charter telt vandaag meer dan 100 partnersteden en -gemeenten. Daarom beogen wij met SAVe 2.0 ook niets minder dan een verhoging van de lokale preventieattitude t.o.v. verkeersveiligheid.


SPV thema: