Spookrijongeval A73 - leren van verkeersongevallen

Tijdstip: 12:15 - paper presentaties 3

Spreker: Marjolein Baart en Linda Hoekstra (Onderzoeksraad voor Veiligheid)

In deze sessie wordt een korte presentatie gegeven over het onderzoek van de Onderzoeksraad naar het spookrijongeval op de A73. Er wordt ingegaan op de vraag hoe de werkwijze bij het ongevalsonderzoek en de inrichting van het leerproces van betrokken partijen ervoor zorgt of juist belemmert dat lessen worden getrokken die nodig zijn om toekomstige ongevallen te voorkomen.


SPV thema: Heterogeniteit in het verkeer