Rijden met ADAS rijhulpsystemen. Een toevoeging of een gevaar voor de verkeersveiligheid?

Tijdstip: 11:15 - paper presentaties 1

Spreker: Mark Maaskant (Prodrive Academy)

ADAS rijhulpsystemen en het effect op de verkeersveiligheid is een veelbesproken onderwerp. Er zijn gevallen bekend waarin deze systemen, die zijn bedoeld om ongevallen te voorkomen, juist ongevallen veroorzaken. Rijden met ingeschakelde rijhulpsystemen zorgt aan de ene kant voor minder alerte bestuurders, aan de andere kant ook voor meer uitgeruste bestuurders. Wat is nu eigenlijk gevaarlijker?

Gemaakt om bestuurders te assisteren bij de rijtaak, zodat men veiliger kan deelnemen aan het verkeer. Maar vaak niet gebruikt of verkeerd gebruikt. Er zijn heel veel voordelen van ADAS systemen die kunnen bijdragen aan een vermindering van het aantal verkeersongevallen. Het is wel essentieel dat bestuurders de systemen op de juiste manier en onder de juiste omstandigheden gebruiken. Met welke interventies zorg je ervoor dat ADAS systemen wel een bijdrage leveren aan een veiliger verkeer?


SPV thema: Veilige infrastructuur, Kwetsbare verkeersdeelnemers