Werkgevers op weg naar verkeersveiligheid

Tijdstip: 12:15 - paper presentaties 3

Spreker: Dimitri Pouwels (Syndesmo)

Verkeersveiligheid op individueel niveau neemt toe door auto’s uit te rusten met ADAS: rijhulpsystemen die ingrijpen als de bestuurder het laat afweten. Hoe kunnen we het gebruik van ADAS stimuleren? Werkgevers kunnen hier de komende jaren een belangrijke rol in spelen. 53%* van de nieuw gekochte personen- en bestelauto’s is immers een leaseauto.

Bestuurders van auto’s met rijhulpsystemen zijn 40 procent minder vaak de veroorzaker van een ongeval. De helft daarvan komt door actief ingrijpen van de rijhulpsystemen, de andere helft door een nieuwe focus op veiligheid, die samenhangt met bewustwording van de bestuurder. In Nederland zijn bijna 1 miljoen leaserijders. 80% van alle leaseauto’s wordt via de werkgever geleased. Met deze auto’s worden relatief veel kilometers gereden. Een werkgevers-aanpak verkeersveiligheid ligt dan ook voor de hand.

“Sneeuwbal-effect: de leaseauto van vandaag is de 2e hands auto van morgen”

Zoals een werkgever vaak voorwaarden stelt aan het energielabel, kan hij dat ook doen voor rijhulpsystemen. Maar dit is niet voldoende. De leaserijders moeten er ook verantwoord mee leren omgaan. Tijdens een rijtraining krijgen de bestuurders alle informatie over wat ADAS wel en juist niet kunnen. Dit draagt bij aan een organisatiecultuur waarbinnen verkeersveiligheid belangrijk wordt gevonden.

Werkgevers zijn te motiveren voor verkeersveiligheid omdat rijhulpsystemen aantoonbaar geld besparen. Het gaat niet alleen om een het schadeherstel, ook gemiste afspraken, vervangend vervoer en soms langdurig verzuim tellen mee. Verkeersongevallen hebben een enorme impact op medewerkers. Psychisch, fysiek en soms gaat het letterlijk om mensenlevens.


SPV thema: Kwetsbare verkeersdeelnemers