Inzicht in de veiligheid van de lokale hoofdwegen met CROSS

Tijdstip: 12:15 - paper presentaties 3

Spreker: Erik Donkers en Hugo Coppen (VIA)

CROSS brengt verkeersveiligheid op een unieke wijze in beeld. Het combineert ongevallendata met diverse ‘verklarende data’, zoals snelheden. Prioriteer op basis van de ongevallenscore welk traject, gebied of kruispunt aandacht nodig heeft. Of onderzoek de signalen die worden afgegeven in de CROSS-matrix en de risicokaart. Op deze manier brengt CROSS mogelijke gevaren in beeld door middel van risicogestuurd werken, in aansluiting op het SPV2020.

Op basis van meer dan een half miljoen kruispunten en trajecten is een combinatie gemaakt van de STAR-ongevallendata, snelheden en de relatieve verkeersprestatie uit FCD (Floating Car Data). CROSS biedt hiermee een unieke dataset die nieuwe mogelijkheden biedt voor landelijk onderzoek en benchmark welke zijn door vertaald naar een lokale aanpak. Dit unieke verkeersveiligheidsperspectief geeft nieuwe inzichten zoals waar de maximumsnelheid niet altijd de veilige snelheid is en wanneer een rotonde voor (brom)fietsers niet altijd de meeste veilige oplossing blijkt.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Snelheid in het verkeer