Verkeersveiligheidspiramide en de risicogestuurde SPV aanpak

Tijdstip: 14:20 - workshops 2

Spreker: Peter Morsink (Royal HaskoningDHV)

De verkeersveiligheidspiramide is een effectieve methode om gestructureerd de verkeersveiligheidssituatie van een gemeente, regio, provincie of landsdeel in kaart te brengen. Het helpt provincies, regio’s en gemeenten om verkeersveiligheidsplannen te maken in lijn met het SPV2030. Hoe komen we daarbij van data naar weloverwogen maatregelen?

Inmiddels zijn in 9 provincies ervaringen opgedaan, o.a. via de webapplicatie www.verkeersveiligheidsmonitor.nl.  En via de SPV viewer, een ArcGIS online applicatie, waarin data in kaartlagen is georganiseerd, overeenkomstig de piramidelagen en het stappenplan risicoanalyse van het KennisnetwerkSPV. Via deze online Viewer vertalen we de SPV risicothema’s heel transparant naar concrete locaties op de kaart. 

In de sessie delen we best practices en leerpunten. De praktijkervaringen geven een goed beeld van toepassingen van de piramideaanpak en de SPV viewer voor het bereiken van de doelen uit het SPV. De deelnemers aan deze sessie krijgen inzichten en inspiratie voor risico-analyses, het benoemen van prioriteiten en het opstellen van eigen regionale en lokale uitvoeringsprogramma’s.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Heterogeniteit in het verkeer, Technologische ontwikkelingen, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Onervaren verkeersdeelnemers, Rijden onder invloed, Snelheid in het verkeer, Afleiding in het verkeer, Verkeersovertreders