De verkeersveiligheidspiramide: stevige basis voor een risico gestuurde aanpak

Tijdstip: 14:30

Spreker: Peter Morsink (Royal HaskoningDHV)

De verkeersveiligheidspiramide is een effectieve methode om gestructureerd de verkeersveiligheidssituatie van een gemeente, regio, provincie of landsdeel in kaart te brengen. Het helpt provincies, regio’s en gemeenten om verkeersveiligheidsplannen te maken in lijn met het SPV2030. Hoe komen we daarbij van data naar weloverwogen maatregelen? Inmiddels zijn in 9 provincies ervaringen opgedaan, o.a. via de webapplicatie www.verkeersveiligheidsmonitor.nl. We delen best practices en leerpunten. De praktijkervaringen geven een goed beeld van toepassingen van de piramideaanpak voor het bereiken van de doelen uit het SPV. De deelnemers aan deze sessie krijgen inzichten en inspiratie voor risico-analyses, het benoemen van prioriteiten en het opstellen van eigen uitvoeringsprogramma’s.


SPV thema: Technologische ontwikkelingen