Een gevaarherkenningstraining voor en door maaltijdbezorgers

Tijdstip: 11:45 - paper presentaties 2

Spreker: Boris Peters (TeamAlert) en Arno Smit (Thuisbezorgd)

De laatste tijd zijn maaltijdbezorgers veel in het nieuws geweest, en niet zonder reden. Er zijn veel factoren waaruit blijkt dat bezorgen niet altijd een veilig beroep is.
Het gebruik van de mobiele telefoon voor orders en navigatie in het verkeer, de snelheden van de elektrische fiets, de piek in bestellingen rond de spits en met slecht weer, het niet goed kunnen inschatten van gevaarlijke verkeerssituaties door onervarenheid én een niet volledig ontwikkeld brein, maakt het bezorgen een mijnenveld waar jonge maaltijdbezorgers dagelijks doorheen fietsen.

Dit is een probleem dat ook Takeaway er- en herkent. Om deze reden is TeamAlert dit jaar begonnen met het trainen van bezorgers van Takeaway.

TeamAlert is in gesprek gegaan met de maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd. Alle potentiële gevaren zijn in kaart gebracht door middel van focusgroepen met bezorgers. Hoe zien bezorgers verkeersveiligheid? Hoe gedragen zij zich in het verkeer en wanneer zouden zij zich veiliger gedragen in het verkeer? De antwoorden op deze vragen zijn meegenomen in een gevaarherkenningstraining die in samenwerking met Takeaway is ontwikkeld. Tijdens deze presentatie wordt u meegenomen in de resultaten van het onderzoek en krijgt u te zien hoe de verkeerstraining eruit is komen te zien.


SPV thema: Kwetsbare verkeersdeelnemers