Nieuwe aanpak Den Haag, met fietser en voetganger centraal

Tijdstip: 12:15 - paper presentaties 3

Spreker: Kees de Leeuw (Gemeente Den Haag)

De gemeente Den Haag presenteert nieuw beleid onder het motto: “Kiezen voor verkeersveiligheid”.

De bevolking van de Den Haag groeit snel : van 475.000 inwoners in 2010 naar 540.000 in 2020. In 2040 rekenen we op een bevolking van meer dan 600.000. De stad heeft weinig uitbreidingsruimte dus veel verdichting is aan de orde. Het verkeer wordt daarmee snel drukker. Helaas neemt het aantal verkeersslachtoffers daardoor ook weer toe. De gemeente wil die trend keren en verkeersonveiligheid uitbannen. Dat vergt keuzes, extra inspanningen en een aanpak op meerdere fronten. Bijvoorbeeld:

- Van reactief naar proactief en risico gestuurd
- Voetganger en fietser centraal
- Extra aandacht voor gedrag
- Forse uitbreiding 30 km in de stad op wijkontsluitingswegen
- Maatregelen om eenzijdige fietsongevallen terug te dringen
- Verbeteren veiligheid op kruisingen met verkeerslichten
- Specifieke aanpak voor kwetsbare leeftijdsgroepen (16-24 jaar o.a.)
- Extra aandacht voor relatief gevaarlijke vervoermiddelen.
- Toepassing van voorspelmodellen om risico’s in kaart te brengen.
- Specifieke aandacht voor verkeersveiligheid in schoolomgevingen, door onder meer te innoveren met Schoolstraten

 


SPV thema: Veilige infrastructuur, Heterogeniteit in het verkeer, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Onervaren verkeersdeelnemers, Rijden onder invloed, Snelheid in het verkeer, Afleiding in het verkeer, Verkeersovertreders