Voertuigdata: een data-gedreven verkenning naar een quick-scan verkeersveiligheid

Tijdstip: 11:15

Spreker: Wouter van Haperen (SWECO)

Verkeersveiligheidsanalyses op basis van ongevallendata is reactief en kent meerdere tekortkomingen, waaronder problemen met betrekking tot de ongevalsregistratie en het ontbreken van gedragselementen. Vanuit verkeersconflictenobservatie (het bestuderen van bijna-ongevallen) en diepte-analyse ongevallen is er reeds inzicht in verkeersgevaarlijke gedragingen en ontwijkende acties die genomen worden indien een risicovolle verkeerssituatie zich voordoet (gevaarlijke situaties en ongewenst gedrag zoals afleiding). Het gegeven dat onze voertuigen tegenwoordig met vele sensoren zijn uitgerust die het gedrag van zowel het voertuig als de ‘input’ van bestuurders monitort, biedt mogelijkheden om proactief verkeersveiligheidsproblemen op netwerkniveau te detecteren en verder te analyseren. Op deze manier kunnen risicovolle locaties in kaart gebracht worden, voordat hier (ernstige) letselongevallen plaatsvinden.
In dit onderzoek testen we welke combinatie van sensoren en bijbehorende triggers gebruikt kunnen worden om gevaarlijk gedrag en ontwijkende acties van voertuigbestuurders te identificeren. Sweco verzamelt in samenwerking met Vetuda van Beijer Automotive data van eigen voertuigen, zowel tijdens reguliere autoritten als in experimentele proefopzettingen om triggers te kunnen bepalen en testen. Na het bepalen van geschikte triggers kunnen deze dan uitgerold worden over een grotere vloot voertuigen om pro-actief verkeersonveilige situaties in kaart te gaan brengen.


SPV thema: Kwetsbare verkeersdeelnemers, Onervaren verkeersdeelnemers, Rijden onder invloed, Snelheid in het verkeer, Afleiding in het verkeer