De grootste verkeersveiligheidsrisico's in Zuid-Holland

Tijdstip: 12:15 - paper presentaties 3

Sprekers: Hans Drolenga (Sweco) en Tzvetan Stantchev (Provincie Zuid-Holland)

De afgelopen jaren is het aantal ernstige verkeersgewonden gestegen en het aantal dodelijke slachtoffers lijkt niet verder te dalen. Om een trendbreuk te realiseren is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 opgesteld. De nadruk ligt hierbij op een proactieve aanpak op basis van risico’s in plaats van een reactieve aanpak op basis van ongevallen.

Deze bijdrage beschrijft de methodiek én de resultaten van een uitgevoerde quickscan naar de grootste verkeersveiligheidsrisico’s voor de regio’s Holland-Rijnland, Midden-Holland, Alblasserwaard, Drechtsteden, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en onderliggende gemeenten.
In de methodiek is rekening gehouden met de bevolkingsontwikkeling, de mate van verstedelijking en de verkeersontwikkeling. In het risico-overzicht is onderscheid gemaakt naar leeftijdsgroepen waaronder bijvoorbeeld de jongere en oudere verkeersdeelnemers, verschillende typen verkeersdeelnemers zoals fietsers, bromfietsers en automobilisten en op welke locaties het risico zich afspeelt. Hierbij is onderscheid gemaakt naar wegbeheerder, snelheidslimiet, kruispunten en wegvakken. Naast een rangorde van risico’s is ook de grootte van het risico ten opzichte van andere risico’s bepaald. In sommige regio’s en gemeenten zijn een aantal dominante risico’s zichtbaar, in andere regio’s en gemeenten is er sprake van een meer verdeeld beeld. Deze inzichten zijn van belang voor bepaling van het verkeersveiligheidsbeleid.

Met de resultaten uit de quickscan worden uitvoeringsagenda’s opgesteld en wordt een risicogestuurde aanpak verankerd in regionaal en lokaal beleid in de provincie Zuid-Holland.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Technologische ontwikkelingen, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Onervaren verkeersdeelnemers, Snelheid in het verkeer