Verkeersveiligheidsaudit vertaald naar de provinciale context

Tijdstip: 11:15 - paper presentaties 1

Spreker: Arjen Selhorst (Provincie Noord-Holland) en Patrick Broeren (Arcadis)

Op rijkswegen zijn verkeersveiligheidsaudits sinds 2012 verplicht. In alle fasen van een project wordt getoetst of de weg geen risico’s oplevert voor de verkeersveiligheid. In Europees verband is een nieuw besluit genomen waarmee de reikwijdte van de audits wordt uitgebreid naar niet Rijkswaterstaat-wegen. Dat betekent dat de audit ook op (een deel) van de provinciale N-wegen vanaf 2021 verplicht wordt. Zodoende moeten alle provincies de verkeersveiligheidsaudit naar provinciaal niveau gaan vertalen. De provincie Noord-Holland heeft vooruitlopend op dit besluit een onderzoek uit laten voeren naar de inpassing van de verkeersveiligheidsaudit en heeft daarbij inzicht gekregen in hoe deze verkeersveiligheidsaudit naar de provinciale context te vertalen is, om ook provinciale wegen te kunnen auditen. Ook nu al zijn bij projecten van de provincie experts op het gebied van verkeersveiligheid betrokken, om de verkeersveiligheid van een project te borgen, maar met het invoeren van een verkeersveiligheidsaudit maak je de ontwerpkeuzes die gemaakt worden in elke fase van een project expliciet. Zo helpt de verkeersveiligheidsaudit om beter inzicht te krijgen in de ontwerpkeuzes en krijgt verkeersveiligheid de benodigde prioriteit. De wijze van aanpak door de provincie Noord-Holland is met name interessant voor de andere wegbeheerders en specifiek de provincies.


SPV thema: Veilige infrastructuur