Van provinciale weg naar dorpsstraat: van 50+ naar 30-

Tijdstip: 13:35 - workshops 1

Sprekers: Leon Lurvink en Reinier Gerritsen (Lurvink)

In Heeswijk-Dinther ligt de traverse met 6.500 mvt/etmaal. Deze voormalig provinciale weg loopt door het centrum van het dorp en heeft een lengte van 3 km. De gemeente en bewoners kiezen duidelijk voor een herinrichting tot verblijfsgebied. In ons project staat daarom de mens centraal!

Verkeer dient met maximaal 30 km/uur er doorheen te rijden. In dit project wordt nadruk gelegd op (het gevoel van) veiligheid, op het vergroten van de leefbaarheid en de toegankelijkheid te voet en op de fiets als voorwaarde voor aangenaam wonen, beter gebruik van de (winkel)voorzieningen en optimale bereikbaarheid.

Hoe doen we dat? Hebben de traditionele verkeersmaatregelen zoals de drempel een toekomst op drukke wegen binnen de bebouwde kom? Hoe geven we de fietser en voetganger een betere plek?

Door de manier waarop we pleinen, markante plekken en de tussenliggende wegvakken inrichten hebben we een andere aanpak om van 50+ naar 30– te gaan. Ons motto is dan ook: van provinciale weg naar dorps verblijfsgebied. In ons ontwerp gaat het verkeer slow&fluently rijden en streven we naar een optimale inrichting voor de fietser en voetganger.

In het project zijn vele stakeholders geraadpleegd waarbij een integrale benadering en constructieve afstemming met de provincie en busvervoerder over de verkeersveiligheid en doorstroming van het OV, mogelijk maakt dat het planontwerp levensvatbaar is.

In Heeswijk-Dinther is een proeftuin ontstaan waar de begrippen verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en klimaatadaptie samenkomen. Ons project past uitstekend binnen de discussie over ‘30 op drukke wegen’ en aansluit aan bij de verkeersactualiteit van deze tijd.


SPV thema: Kwetsbare verkeersdeelnemers