100 geanalyseerde verkeersonveilige situaties: de rode draad

Tijdstip: 11:45 - paper presentaties 2

Sprekers: Rien Jansen (Politieacademie) en Matthijs Dicke (Goudappel Coffeng/Politieacademie)

Op de Politieacademie (HBO-opleiding Bachelor of Policing) krijgt verkeersveiligheid veel aandacht. Politiekundige studenten komen de eerste les binnen met het idee dat verkeersveiligheid nooit zo interessant kan zijn als het bestrijden van terrorisme en mensenhandel of forensische opsporing. Ze eindigen met stevige kennis over de toepassing van Human Factors en sociale psychologie op verkeersveiligheid en met een nieuwe enthousiaste kijk op weggebruikers en verkeersveiligheid.

Studenten leren dat naast handhaving en aanpassen infrastructuur verkeersveiligheid sterk verbeterd wordt door een stevige Human Factors analyse en bijpassende oplossingen met nadruk op educatie, normstelling en onbewuste gedragsbeïnvloeding. Studenten schrijven een werkstuk over een verkeersonveilige situatie in hun werkgebied. Zij analyseren of de infrastructuur in orde is, welke elementen in de omgeving invloed hebben, welke fouten en vergissingen op de loer liggen en analyseren welk ongewenst gedrag verkeersdeelnemers laten zien.

Per jaar passeren er zo’n 100 werkstukken. 100 verkeerssituaties. 100 analyses. 100 oplossingen. Daar is een interessante rode draad in te herkennen.

  • Verkeersonveilige situaties liggen voor het oprapen
    • Soms vindt een gemeenten dat er geen verkeersonveilige situaties zijn, terwijl data dat tegenspreekt
    • Bij opvallend veel verkeersonveilige situaties is afgeweken van het standaard ontwerp
    • In veel situaties verbetert een kleine infrastructurele aanpassing de verkeersveiligheid aanzienlijk
    • Gedragsmaatregelen zijn effectief, maar niet in iedere situatie

Onze ervaringen met al deze situaties delen we graag met u. Diverse oplossingen zijn door wegbeheerders als cadeau ontvangen en er is uitvoering gegeven aan een voorstel. We beweren niet dat we alles al gezien hebben, maar zo voelt het soms wel.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Technologische ontwikkelingen