Snelheidsovertreders belicht

Tijdstip: 11:15

Spreker: Judith Nijenhuis (CBS)

Snelheid in het verkeer is een van de 9 thema’s die prioriteit krijgen in het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030. Hard rijden levert risico op voor zowel de hardrijder zelf als voor andere weggebruikers. Bij ongeveer een derde van de dodelijke ongevallen speelt te hard rijden een rol. Om gericht verkeersveiligheidsbeleid te kunnen maken is het van belang om meer zicht te krijgen op de ‘hardrijder’. Dit onderzoek biedt resultaten op basis van een integraal bestand van geregistreerde snelheidsovertredingen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), gecombineerd met informatie over voertuigkenmerken van de Dienst Wegverkeer (RDW) en CBS-data over de kilometrages van voertuigen, gebaseerd op tellerstanden van RDW.
Uit de resultaten blijkt dat in 2017 één op de drie Nederlandse personenauto’s werd bekeurd voor hard rijden. Auto’s van de zaak worden naar verhouding vaker bekeurd voor snelheidsovertredingen dan auto’s van particulieren. Auto’s van jonge eigenaren reden vaker te hard dan auto’s van oudere eigenaren. Auto’s met een hoog jaarkilometrage werden vaker bekeurd dan auto’s die jaarlijks weinig kilometers aflegden, maar wanneer werd gecorrigeerd voor het aantal kilometers bleken ‘veelrijders’ relatief juist minder bekeurd te worden per gereden kilometer. Deze eerste resultaten bieden aanknopingspunten voor verder onderzoek in het kader van de maatschappelijke en politieke discussie over verkeersveiligheid.


SPV thema: Technologische ontwikkelingen