Verkeersongevallenprotocol - eerste ervaringen uit de pilots

Tijdstip: 11:15 - paper presentaties 1

Spreker: Marjolein van de Nadort (DTV Consultants) 

Een Verkeersongevallenprotocol is een protocol dat ingezet wordt bij verkeersongevallen met zwaar letsel of dodelijke afloop. De gemeente Amsterdam is een van de weinige gemeenten die al beschikt over een gestandaardiseerde aanpak bij ernstige ongevallen. Deze aanpak vormde voor DTV Consultants de inspiratie voor de ontwikkeling van een verkeersongevallenprotocol voor alle Nederlandse gemeenten. Gestart is met een pilot in drie gemeenten. We begeleiden de implementatie van het protocol in Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen.
Het protocol regelt de manier waarop een wegbeheerder een ernstig ongeluk afhandelt samen met haar partners. Vijf aspecten worden in het protocol beschreven: slachtoffers en/of nabestaanden passende aandacht geven, de communicatie stroomlijnen, een oordeel vellen over de infrastructuur, het uitvoeren van quick-wins en het gebruiken van inzichten uit de analyse van de verkeerssituatie om ook vergelijkbare situaties in de gemeente veiliger te maken. De pilot is net voor de zomer van 2019 gestart. De protocollen zijn de afgelopen tijd op maat gemaakt per pilot-gemeente. Politie en Slachtofferorganisaties waren daarbij betrokken. Op 1 januari 2020 start de fase waarin de protocollen in werking gaan treden na een ongeval. Tijdens het NVVC vertellen we graag samen met de pilotgemeenten wat de eerste resultaten zijn van de pilot.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Heterogeniteit in het verkeer, Technologische ontwikkelingen, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Onervaren verkeersdeelnemers, Rijden onder invloed, Snelheid in het verkeer, Afleiding in het verkeer, Verkeersovertreders