Rotterdams Verkeersveiligheidsmodel in de praktijk

Tijdstip: 11:15 - paper presentaties 1

Sprekers: Remco Smit (Gemeente Rotterdam) en Arjan Knol (Welance BV)

De gemeente Rotterdam heeft de handschoen opgepakt. Als eerste wegbeheerder in Nederland hebben we in Rotterdam een instrument in handen waarmee we de veiligheid van ons wegennetwerk risicogestuurd kunnen inschatten en sturen met behulp van op data gebaseerde risico’s: het Verkeersveiligheidsmodel.

Het Verkeersveiligheidsmodel zorgt ervoor dat de gemeente Rotterdam verkeersonveilige locaties eerder en beter kan signaleren en risico’s kan herkennen (zie notitie als bijlage bij deze paper). Op het Nationaal Verkeerskundecongres 2019 hebben we de prijs voor beste bijdrage gewonnen met dit model. Maar inmiddels zijn we er ook daadwerkelijk mee aan het werk. Daar ligt een belangrijke uitdaging om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hoe maak je het onderdeel van beleid en zorg je dat de analyses in het dagelijkse werk worden toegepast door verkeerskundige professionals? Hoe creëer je draagvlak bij bijvoorbeeld het stadsbestuur om verkeersveilige verbeteringen op advies van het model financieel mogelijk te maken?

Graag vertellen we op het verkeersveiligheidscongres ook over de belangrijkste Safety Performance Indicatoren die op basis van het model naar voren komen. Dit soort inzichten helpen de verkeerskundigen met het vinden van effectieve oplossingsrichtingen.

Tot slot geven we inzicht in de doorontwikkeling waarbij het vergroten van de betrouwbaarheid en toepasbaarheid centraal staan. Kunnen we het model bijvoorbeeld ook maatschappelijk inzetten: bijvoorbeeld voor het bieden van een veilige schoolroute applicatie voor onze burgers of als voorspeltool voor hulpdiensten om hun inzet en aanrijtijden te kunnen optimaliseren. Denkt u met ons mee? We begroeten u graag op het NVVC


SPV thema: Veilige infrastructuur, Kwetsbare verkeersdeelnemers