Rijhulp ín het voertuig of hulp van buiten door landschapsbewust ontwerpen

Tijdstip: 11:15

Spreker: Wim Hauptmeijer en Henk van Blerck (Schokland & water)

Landschapsbewust ontwerpen vormt buiten het voertuig kansrijke hulp voor de verkeersveiligheid. Recent evaluatieonderzoek op een vijftal wegvakken, die op een landschapsbewuste wijze zijn heringericht, heeft ons geleerd dat het totaal aantal ongevallen op deze wegvakken vrijwel is gehalveerd. Het aantal ongevallen met dodelijk afloop is tot nul gereduceerd en het aantal letselongevallen is met ca. 60% gedaald.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Heterogeniteit in het verkeer, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Snelheid in het verkeer