Fietsworkshops voor bedrijven vanuit de GDE-Matrix

Tijdstip: 11:15 - paper presentaties 1

Sprekers: Ivo van Aken (VSV) en Walter Jungbluth (Allianz Benelux)

Om de steeds langere files te vermijden gaan pendelaars op zoek naar alternatieven voor de auto. In het bijzonder de speedpedelec is succesvol in het vervangen van de bedrijfswagen op filegevoelige trajecten. Hierdoor, en tevens door het succes van fietsleaseprojecten is het aantal woon-werkfietsers in Vlaanderen sterk toegenomen. Arbeidsongevallenverzekeraar Allianz maakte een analyse van het aantal fietsongevallen in 2018 in hun portefeuille. Vier sectoren blijken oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken bij de fietspendelaars. In volgorde van belangrijkheid zijn dit in de eerste plaats uitzendkrachten (49%), gevolgd door werknemers werkzaam in de industrie die rijden met elektrische leasefietsen (15%), vervolgens dienstenchequemedewerkers (12%) en tot slot maatwerkbedrijven (8%). Hoe kunnen we deze sectoren en in het bijzonder de meest kwetsbare werknemers begeleiden en opleiden om het fietsgebruik, inclusief van snelle fietsen te blijven stimuleren, maar tevens ook veiliger te maken? De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) biedt praktijkopleidingen fiets op maat aan voor bedrijven en sectoren om zo maximaal aan ongevalspreventie te doen. We informeren bedrijven over het belang van ongevalsregistratie. Immers, door de locatie van de ongevallen te registreren en het type fiets krijgt men zicht op de pijnpunten. Hierdoor kunnen bedrijven actie ondernemen bij de wegbeheerder om conflictpunten aan te pakken. Dit vormt dan de basis voor een actieplan met aandacht voor opleiding en sensibilisering van werknemers.


SPV thema: Veilige infrastructuur