Verouderende infrastructuur: kans voor verkeersveiligheid?!

Waarom deze sessie?

Onze infrastructuur wordt ouder, en ouderdom komt met gebreken. Veel wegen en bruggen bijvoorbeeld zijn aangelegd in de periode 1950-1980. Er komt een moment dat groot onderhoud onvoldoende blijkt om het huidige verkeer nog te faciliteren. Dit geldt nu bijvoorbeeld al voor een aantal bruggen over het Twentekanaal, waar lastbeperkingen zijn ingesteld. In het algemeen kun je "beperken, versterken of vervangen". Naar verwachting neemt deze problematiek, en de noodzaak om tot oplossingen te komen, in de komende decennia sterk toe, terwijl er mogelijk structureel minder budget voor infrastructuur beschikbaar zal zijn.

 

Op het eerste gezicht is deze combinatie van grote vervangingsbehoefte en beperkte budgetten een bedreiging voor de verkeersveiligheid. In deze sessie wordt juist een ander perspectief gekozen: welke kansen biedt deze trend juist om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Deze sessie is bedoeld voor iedereen die werkzaam is op het terrein van (verkeers-) infrastructuur en die verkeersveiligheid een warm hart toedraagt. Bij de overheid, bij adviesbureaus en aannemers, in de wetenschap. Strategen, managers, ingenieurs. Ideeënmensen, uitvoerders en collega's die werken aan standaardisatie. Dus voor u.

Wat gaan we doen?

Na enkele korte inleidingen start een interactief programma, waarin uw bijdrage het verschil maakt.

Wie zijn er betrokken?

De sessie wordt voorbereid door Letty Aarts (SWOV), Ton Hesselmans (CROW) en Lindy Molenkamp (Prov. Overijssel)

Activiteiten vóór 24 april

-