Op zoek naar de optimale verkeersveiligheidsmix!

Waarom deze sessie?

We zien dat op ons kernthema verkeersveiligheid de budgetten door de crisis onder de loep gehouden worden. Tegelijkertijd lijkt het pleidooi voor meer structurele aandacht voor gedragsbeïnvloeding aan kracht te winnen. Enerzijds logisch omdat dit goedkoper is dan asfalt, maar er is ook iets anders aan de hand.

Het bewustzijn groeit dat de tijd van de twee gescheiden werelden voorbij is. Er is niet de asfaltmachine aan de ene kant en de voorlichter aan de andere kant. Ze hebben allebei een rol in hetzelfde proces.

Daarom pakt VVN het momentum, want het is tijd voor een zoektocht naar de optimale verkeersveiligheidsmix. Wij zijn ervan overtuigd dat onze missie 'iedereen veilig over straat' geen utopie is.

Sinds vele jaren propageert VVN dat er binnen de traditionele 3 E's voor verkeersveiligheid nog 2 E'S missen. De 5-E's dus. Want de variabelen Encouragement en Empowerment maken de cirkel echt rond. Als het gaat om het goede voorbeeld geven in het verkeer hebben we een steuntje in de rug nodig. Omdat we er anders niet aan denken, of omdat we niet snel tegen de aanvaarde norm in gaan.

Maar in deze tijd, in het jaar 2014 realiseren we ons meer en meer dat verandering die werkt niet alleen van de overheid komt. Daar moeten we samen aan gaan staan. En daarom... Encouragement en Empowerment!

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Voor wegbeheerders, adviesbureaus, beleidsmakers, politie, politici, wegenbouwers, aannemers en verkeersveiligheidspartners.

Wat gaan we doen?

Wij nemen u mee langs de 5 E's vanuit het VVN 5E model als integrale aanpak. Samen verkennen we hoe de verkeersveiligheidsmix in uw activiteiten (kunnen) worden toegepast. En wat het inzetten van een dergelijke denk- en werkwijze voor uw organisatie kan betekenen? Wordt u de "verkeersveiligheidsmixxer" van 2014?

Wie zijn er betrokken?

Adviesbureaus, gedragswetenschappers, wegenbouwers, overheden, beleidsmakers, subsidiecoördinatoren, politie en partners.

Activiteiten vóór 24 april

Expertmeeting met:

Ballast Nedam Engineering BV; Antea Group; Verkeerstudio; Royal Haskoning DHV; SWOV; ROV; ministerie van I&M

Uitwerken casussen waarin Verkeersveiligheidsmix wordt toegepast.