Weer zwaar verkeer op het platteland

Waarom deze sessie?

Het platteland en verkeer. Een interessante combinatie met veel mogelijkheden maar ook conflicten. De plattelandswegen worden  gebruikt door bewoners, recreatief (fiets)verkeer en door zwaar verkeer met o.a. landbouwverkeer. Een combinatie wat vaak op de ´smalle´ plattelandswegen tot knelpunten leidt.

 

Waterschap Rivierenland heeft met diverse partners de handen in een geslagen om te komen tot oplossingen. Dit heeft geleid tot maatwerk voor de wegen, maar ook een duidelijk signaal naar de regio.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Voor wegbeheerders en andere geinteresseerden die te maken hebben met dergelijke problematiek. Plattelandsgemeenten, maar ook gemeenten met veel buitengebied.

Wat gaan we doen?

Tijdens de uur durende sessie willen we interactie creëren bij de toehoorders. Dit doen we door een kennispanel. Dit panel bestaande uit vijf personen (zie partners) en elk persoon heeft bijzondere kennis vanuit zijn vakgebied. Een brancheorganisatie bekijkt de
wegentaak vanuit een ander perspectief dan de wegbeheerder en in dit verhaal heeft de politie weer een andere taak.

 

Door middel van voorbeelden uit de praktijk willen we het proces van de afgelopen twee jaar doorlopen. Van de problemen tot de oplossingen. Door de situaties te bespreken met de toehoorders
ontstaat er een discussie. Vervolgens wordt telkens aan 2-3 personen van het kennispanel hun mening gevraagd en hoe dit is verlopen in de praktijk.

 

Wie zijn er betrokken?

P.M.