Rijbewijs op School creeërt kansen

110428etterbeek020Waarom deze sessie?

In Vlaanderen (België) zorgde Rijbewijs op School voor een ingang om verkeers- en mobiliteitseducatie in secundaire scholen te brengen. Het is een piste met nog heel wat potentieel, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de rijscholen.

In deze workshops komt u te weten hoe Rijbewijs op School een evolutie te weeg heeft gebracht en hoe deze nog verder kan groeien. We kijken ook welke evolutie in Nederland te verwachten is voor verkeers- en mobiliteitseducatie en de rol van de rijlesgevers hierin.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Deze workshops richt zich naar iedereen die vanuit onderwijs bezig is met verkeers- en mobiliteitseducatie, naar rijlesgevers, beleidsmakers en projectmedewerkers en natuurlijk naar iedereen met interesse.

Wat gaan we doen?

In deze sessie voorzien we een ontmoeting tussen vier partners die ieder vanuit zijn standpunt een licht werpt op het verhaal. We bekijken hiervoor de situatie van tien jaar geleden, de huidige situatie en de verwachtingen binnen tien jaar. Zowel de positieve als de negatieve kanten komen aan bod. Een moderator zorgt voor het goede verloop en zorgt er voor dat u vanuit het publiek ook uw idee naar voor kan brengen.

Wie zijn er betrokken?

De partners die deel uit maken van de ontmoeting zijn Erik Roelofs van Cito, Freddy Baert, verantwoordelijke voor Rijbewijs op School op zijn school, Jeroen Smeesters, voorzitter van de koepel van Vlaamse rijscholen en Eddy Klynen, coördinator van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Deze sessie wordt uitgewerkt vanuit de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.