Een intelligente fiets: zegen voor fietsveiligheid?!

Waarom deze sessie?

statistiek

 Het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers neemt toe. Een belangrijke categorie onder deze slachtoffers zijn de oudere fietsers die gewond raken als gevolg van een enkelzijdig ongeval. Dit is een zorgwekkend gegeven zeker door de introductie van de elektrische fiets en de vergrijzing. Middels een advies systeem op de fiets willen wij een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantalgewonden van enkelzijdige ongevallen.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Iedereen die fietsveiligheid een warm hard toedraagt en samen met ons wil nadenken over een concrete oplossing voor de enkelzijdige fietsongevallen.

Wat gaan we doen?

Een interactieve sessie ingeleid met een filmpje met de probleemstelling (zie bijgevoegd fragment) en aangevuld met resultaten van literatuurstudie, uitkomsten enquetes, interviews en focusgroepen met oudere fietsers. We creeren genoeg ruimte voor open discussie en inbreng van de aanwezigen. Als we met behulp van technologie een stap voorwaarts willen maken voor het verhogen van fietsveiligheid is uw inbreng van belang.

assistent

Wie zijn er betrokken?

Een gemeenschappelijk initiatief van TNO, de Fietsersbond en Roessingh Research and Development.

Activiteiten vóór 24 april

Check onze website: www.veiligenbewustopdefiets.nl en volg de tweets van de fietsersbond (Hugo van der Steenhoven)