Innovatieve afschermingsconstructies langs 80km/uur-wegen

Waarom deze sessie?

Langs helft van alle 80-wegen een geleiderail, kan dat? 

Nog steeds vallen de meeste doden en ernstig gewonden op 80km/uur-wegen: meer dan een derde van alle dodelijke ongevallen en een vijfde van alle ongevallen met ernstig verkeersgewonden. Bermongevallen zijn op dit type weg de belangrijkste oorzaak. Om hier iets aan te verbeteren passen wegbeheerders hier en daar al afschermingsconstructies toe op 80km/uur-wegen. Het type afschermingsconstructie en de plaatsingscriteria zijn per wegbeheerder en zelfs per project verschillend. De wegbeheerders lijken hierbij steeds het wiel opnieuw uit te moeten vinden. Om de veiligheid van provinciale wegen te verbeteren beveelt bijvoorbeeld de ANWB aan om langs een weglengte van in ongeveer 5.000 km objecten in de berm (bijv. bomen) beter af te schermen - dat is langs meer dan 50% van de provinciale weglengte. Zeker in dat geval is er dringend behoefte aan nieuwe, innovatieve oplossingen, waardoor er tegen minder kosten over grotere lengte afschermingsconstructies geplaatst kunnen worden.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Beleidsmakers en wegbeheerders van 80km/uur-wegen; aannemers, adviseurs, fabrikanten en constructeurs van afschermingsconstructies.

Wat gaan we doen?

Verschillende ontwerpen van afschermingsconstructies worden kort gepresenteerd door ontwerpteams. Deze elevator pitch wordt beoordeeld door een jury bestaande uit wegbeheerders, experts en vertegenwoordiger van motorrijders en automobilisten. Enkele ontwerpen mogen door naar de volgende ronde waarin ze uitgebreider worden gepresenteerd met bijv. plaatjes, demo-filmpjes en testresultaten. Hierna kiest de jury een winnaar en ook de zaal mag stemmen op een van de ontwerpen.

Wie zijn er betrokken?

Fabrikanten en aannemers (Bouwend Nederland, Vakgroep Specialistische Wegenbouw), provinciale en gemeentelijke wegbeheerders, MAG (belangenvereniging motorrijders), ANWB, TNO, Adviesbureau RHDHV, CROW en SWOV.

Activiteiten vóór 24 april

Voorafgaand aan het NVVC wordt er een workshop georganiseerd waarin de ontwerpteams bijgepraat worden over de kenmerken van bermongevallen op 80km/uur-wegen. Er wordt toegelicht welke (functionele) eisen er (momenteel) gesteld worden aan afschermingsconstructies langs 80km/uur-wegen. De wegbeheerders maken ook hun wensen kenbaar.