Innovatieve bedrijven voor innovatieve verkeersveiligheidsideeën

Waarom deze sessie?

Verkeersveiligheid is niet alleen iets van overheden, ook bedrijven hebben belang bij veilige wegen en bestuurders. Sterker nog: veel bedrijven hebben al interessante ervaringen als het gaat om het stimuleren van verkeersveiligheid. Hoor hier innovatieve  praktijkervaringen en ideeën en breng je eigen ervaringen en ideeën in!

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Voor bedrijven die meer willen doen aan verkeersveiligheid. Voor overheden die bedrijven willen betrekken bij verkeersveiligheid. Voor adviesbureaus die zowel overheden als bedrijven als klant hebben.

Wat gaan we doen?

Verschillende organisaties in de transportwereld vertellen wat zij doen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook jouw succesvolle praktijkervaringen kunnen hier gepitched worden.

 

Daarna werken we in 3 of 4 groepen aan innovatieve nieuwe ideeën om het bedrijfsleven bij verkeersveiligheid te betrekken: breng je eigen goed, maar nog niet uitgewerkte idee in, en je krijgt een groep mensen die met je meedenkt om het uit te werken.

 

We koppelen centraal terug met een verkiezing van het beste innovatieve idee.

Wie zijn er betrokken?

Charlotte Bax en Jolieke de Groot, SWOV

Rob Aarse, TLN

René Nobels, TVM

Activiteiten vóór 24 april

- Pitch op 24 april je succesvolle praktijkervaring en stuur ons alvast 1 Powerpointsheet.

- Grijp op 24 april de kans om je innovatieve idee te laten uitwerken: stuur ons het idee alvast toe.