Innovatieve onderzoeken om verder mee te komen

'Big brother, Big Data, Big ... Safety!

Waarom deze sessie?

Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren is behoefte aan een nieuwe generatie maatregelen en oplossingen. In deze sessie worden vier vernieuwde onderzoeksprojecten gepresenteerd. In elk van deze projecten worden nieuwe technologieën toegepast om onderzoek te doen naar speerpunten om de verkeersveiligheid te verbeteren: fietsers, afleiding in het verkeer, ongevalsoorzaken, gebruik van apparatuur tijdens het rijden, veilige implementatie van ADAS, automatisch rijden en gevaarherkenning.

 

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Voor iedereen die geinteresseerd is in nieuwe technologie en innovatief onderzoek naar speerpunten op gebied van verkeersveiligheid:

- fiets

- automatisering van het verkeerssysteem

- oorzaken van ongevallen

- afleiding tijdens het rijden

- gevaarherkenning

 

Wat gaan we doen?

We introduceren aan u:

De DAVI auto – de (gedeeltelijk) automatische auto van het Dutch Automated Vehicle Initiative (Riender Happee, TUDelft)

De geïnstrumenteerde auto van en de mogelijkheden van de software om de data te analyseren. Er kan ook in auto gereden worden. (SWOV)

Het Europese Naturalistic Driving project UDRIVE en de Nederlandse veldstudie met geinstrumenteerde vrachtwagens (Marika Hoedemaeker, TNO)

De gevaarherkenningstest. Geïnteresseerde kunnen een korte test doen of kijken hoe deze wordt afgenomen. (Willem Vlakveld, SWOV)

De geïnstrumenteerde fiets. Deze kan bekeken worden, de data kan worden getoond en er kan op gefietst worden (Divera Twisk, SWOV)

Wie zijn er betrokken?

SWOV

TUDelft

TNO

 

Activiteiten vóór 24 april