Opschakelen! Naar meer maatregelen en draagvlak voor verkeersveiligheid

Waarom deze sessie?

Nederland kent taakstellingen voor verkeersdoden (max. 500) en ernstig verkeersgewonden (EVG; max. 10.600) in 2020. SWOV heeft de plannen uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het Ministerie van IenM doorgerekend en geconcludeerd dat de taakstelling voor m.n. de EVG vermoedelijk niet gehaald gaat worden. Dat zou wel kunnen als we (bijvoorbeeld) op vier terreinen forse vooruitgang zouden kunnen boeken: snelheid, alcohol, fietshelm en fietsinfrastructuur. In deze sessie willen we
met de deelnemers nagaan welke maatregelen op deze terreinen haalbaar en effectief kunnen zijn, ons daarbij realiserend dat het laaghangend fruit al is geplukt en we dus onze nek zullen moeten uitsteken.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Voor mensen die verkeersveiligheid belangrijk vinden en ideeën hebben over maatregelen en de haalbaarheid daarvan. Iedereen dus.

Wat gaan we doen?

Op dit moment gaan we van maatregelgroepen na wat de effectiviteit is (voor 2020) en welke barrières er bestaan om deze in te voeren. Een voorbeeld: we kunnen alle auto's verplicht van een intelligente snelheidsbegrenzer (ISA) voorzien, zodat alle snelheidsovertredingen van auto's tot het verleden gaan behoren. Dat is een even extreme als effectieve maatregel waar ruim onvoldoende maatschappelijke steun voor is. Tegen een vrijwillig advies van je navigatiesysteem bestaat weinig weerstand, maar ja, dat is een stuk minder effectief. Wat kunnen we bedenken dat daar tussenin ligt: wel gedragen, wel effectief.

 

De sessie zelf is een lagerhuisdiscussie. Na een inleiding wordt over een stelling gediscussieerd. We verwachten een levendige discussie en hopen een beeld te krijgen van het enthousiasme en de weerstand voor maatregelen om de meest effectieve en gesteunde maatregelen te kunnen selecteren.

Wie zijn er betrokken?

De sessie wordt georganiseerd door RAI, ANWB en SWOV, het ligt dus in de rede dat we naar alle soorten maatregelen kijken en die -voorzover bekend- al op effectiviteit hebben doorgerekend.

Activiteiten vóór 24 april

We zijn al bezig met het inventariseren en doorrekenen van maatregel(groepen) en bekijken daarbij ook mogelijke barrières (geld, draagvlak). Heb je (nu al) een goed idee? Geef het door (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), dan kunnen we het misschien vooraf al doorrekenen.