Innovaties in Verkeersveiligheidsmanagement RWS

Waarom deze sessie?

Rijkswaterstaat wil graag de kennis over het ontwikkelen en het gebruik van innovatieve inhoudelijke instrumenten, die binnen verkeersveiligheidsmanagement toegepast worden, met u delen. Een investering van 1 uur levert u een schat aan kennis op met een grote kans dat u 1 à 2 van deze instrumenten wilt gaan toepassen om de verkeersveiligheid in uw invloedsgebied en organisatie te verbeteren.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Kennisinstituten (Universiteiten, SWOV, CROW, KpVV, Onderwijs)

Overheden (verkeersveiligheidsexperts, -adviseurs en beleidsadviseurs Rijk, Provincies, Kaderwetgebieden, Regionale Organen Verkeersveiligheid, Gemeenten)

Adviesbureaus (verkeersveiligheidsexperts en -adviseurs)

Wat gaan we doen?

Tijdens de sessie worden de 4 innovatieve onderwerpen in onderlinge samenhang besproken via 4 korte presentaties, waarbij tussen de presentaties de toehoorders actief worden betrokken. 

De betekenis van de instrumenten voor verkeersveiligheidsmanagement bij RWS maar ook de kansen bij uw organisatie worden snel helder.

Wie zijn er betrokken?

Rijkswaterstaat diensten WVL (Kaders en Kennis), GPO (Toepassing), VWM (Verkeersmanagement) en Regio's (Toepassing en uitvoering)

Royal HaskoningDHV

ARCADIS

DTV Consultants BV

SWOV

 

Activiteiten vóór 24 april

Iedere 2 weken wordt één van de 4 onderwerpen via stellingen toegelicht.