Beter Geïnformeerd Op Weg, maar ook Veilig?

Waarom deze sessie?

De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit nemen een vogelvlucht. Binnen tien jaar is zo'n zestig procent van het Nederlandse wagenpark 'connected' met online diensten of met andere voertuigen. Op een termijn van vijftien tot twintig jaar is nagenoeg het hele wagenpark continu 'connected' en op langere termijn gaan ook geautomatiseerde voertuigen tot het straatbeeld behoren. Ook de wensen en behoeften van de weggebruiker veranderen. Zo lijkt er een verschuiving plaats te vinden van autobezit naar functioneel voertuiggebruik en is er een groeiende behoefte aan continue, toegankelijke en persoonlijk relevante informatie. Al deze ontwikkelingen bieden kansen voor meer doorstroming, veiligheid en leefbaarheid.

Transities BGOW

De minister van I&M, Melanie Schultz van Haegen, heeft begin november 2013 met de presentatie van de Routekaart Beter geïnformeerd op weg een belangrijk moment gemarkeerd: er is een breed draagvlak om vanaf nu nieuwe technologieën in te zetten om de doorstroming en veiligheid op de Nederlandse wegen te verbeteren. Het programma 'Beter geïnformeerd op weg' (BGOW) geeft samen met service providers, overheden, industrie en de automotive sector invulling aan de Routekaart om de weggebruiker beter te bedienen. Samen werken we toe naar een slimme en inhoudelijk consistente mix van informatie via smartphones, navigatiesystemen en collectieve informatiekanalen op, boven en naast de weg voor efficiënt en effectief innovatief verkeersmanagement in Nederland.


De genoemde transitie naar nieuwe methoden/technieken voor verkeersmanagement en verkeersinformatie hebben gevolgen voor de veiligheid op de weg. Hierin liggen kansen, maar ook bedreigingen. Deze kunnen zich bijvoorbeeld manifesteren in het gedrag van de weggebruiker en het gebruik van de systemen. Het doel van deze sessie is om gezamenlijk inzichtelijk te maken welke bedreigingen er vanuit menselijk gedrag (human factors) zijn die een succesvolle, veilige transitie in de weg staan en deze bedreigingen om te buigen tot actie- en aandachtspunten om de transitie verder aan te jagen.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Wij zoeken meedenkers en meedoeners. Deze sessie is voor iedereen die de beleidsnota 'Beter Geïnformeerd op Weg' heeft gelezen én een belang heeft dat de weggebruiker aangeboden adviezen en systemen goed opvolgt en eerder gaan gebruiken of aanschaffen (zie ook link). Daarmee is deze sessie vooral geschikt voor bedrijven die slimme systemen in de auto willen introduceren, overheden die de deployment hiervan verder willen stimuleren en kennisontwikkelaars op het gebied van human factors en verkeersveiligheid.

Wat gaan we doen?

We starten met een korte introductie over de Routekaart en de relatie tot veiligheid. Gezamenlijk identificeren we de 'opportunities and threats' die op ons af kunnen komen, die we vervolgens gaan ombuigen in acties en randvoorwaarden om samen met BGOW de transitie te versnellen. Daarbij zullen we de acties prioriteren en ook de verantwoordelijken hierbij benoemen.

bestuurder2

Wie zijn er betrokken?

Projectorganisatie Beter Geinformeerd Op Weg en TNO.

Activiteiten vóór 24 april

12 maart vindt wel onder de vlag van DITCM de start-up bijeenkomst plaats van het projectvoorstel 'DITCM Community'

 

Op 25 t/m 28 maart a.s. is Beter geinformeerd op weg met een stand vertegenwoordigd op Intertraffic 2014 in de RAI te Amsterdam

Op 25 maart om 11u is er een presentatie van de ambities en aanpak van het programma in het Smart Mobility Theater. Op 26 maart is er

om 10.30u een seminar met discussie.