(On)mogelijkheden effectmeting verkeerseducatie

 Waarom deze sessie?

Effectmeting van verkeerseducatie wordt nog te weinig gedaan. Dit blijkt uit de toetsing van 24 verkeerseducatieproducten aan de hand van de checklistverkeerseducatie in 2013. Natuurlijk wil iedereen wel graag weten wat de verkeersveiligheidseffecten zijn van verkeerseducatie. Maar is effectmeting wel mogelijk? 

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Voor iedereen die vindt dat effectmeting mogelijk is of juist niet en voor iedereen die ons kan helpen met ideeën hoe effectmeting wel (of niet) kan.

 

Wat gaan we doen?

Korte inleiding met de laatste stand van zaken van ontwikkelingen op gebied van permanente verkeerseducatie en effectmeting. Mercedes Benz en Prorail vertellen kort hoe zij er wel en niet in zijn geslaagd een goede effectmeting uit te voeren en waarom wel en niet. Ook geven zij aan welke ondersteuning in het doen van effectmeting zij graag willen. Vervolgens wordt een aantal
stellingen behandeld waarover met een panel in discussie wordt gegaan. De deelnemers hebben de mogelijkheid vragen te stellen en zich te mengen in de discussie. De partners zijn voornemens het resultaat van de stemmingen mee te nemen in de verdere ontwikkeling en toepassing van effectmeting.

Wie zijn er betrokken?

Royal HaskoningDHV, SWOV, KpVV, Universiteit Maastricht, Mercedes Benz, Prorail, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland 

Activiteiten vóór 24 april

Gezamenlijke sessie met betrokken partijen voor het voorbereiden van de korte presentaties en het maken van de stellingen. Deelnemers worden voor het congres al uitgenodigd stellingen te poneren!