Rijopleiding moet beter! RMO Noord-Limburg begint, doet u mee?

Logo RMO-Noordlimburg

 

 

Waarom deze sessie?

Op initiatief van het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg is samen met het ROV Limburg én Verkeersschool Ruud Rutten een pilot opgezet om het hoge ongevalsrisico van jonge beginnende bestuurders aan te pakken. Het project wil ervoor zorgen, dat jonge automobilisten geen valse start maken en op die manier ook in Noord-Limburg 'van de nul een punt te maken, #Mvd01.'. Uitdaging van de pilot is om de theorie (wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over de oorzaken van het risicovolle gedrag) en praktijk (hoe vertaal je dat in concrete acties in de lesauto en hoe zorg je ervoor dat jongeren hun eerste jaren van zelfstandig rijden zonder kleerscheuren doorkomen) met elkaar te verbinden. In het filmpje wordt inhoud en doel nader toegelicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie is deze sessie bedoeld?

 • Opleidingsbranche (BOVAG, FAM, VRB, rijschoolhouders, opleidingsinsituten voor rijinstructeurs en ontwikkelaars van leermiddelen)
 • Exameninstituten (CBR en Innovam)
 • Kennisinstituten (Universiteiten, SWOV, CROW, KpVV, Onderwijs, Adviesbureaus)
 • Overheden (beleidsadviseurs Rijk, Provincies, Regionale Organen Verkeersveiligheid, Gemeenten)

 

Wat gaan we doen?

Voor de sessie kiezen we voor een interactieve werkvorm. Eerst wordt een algemene inleiding gegeven over de inhoud en de opzet van de pilot. Voor een succesvolle landelijke uitrol van de pilot is een sterke opleidingsbranche nodig die staat voor kwaliteit! In de sessie willen we samen met het werkveld, beleidsmakers en inhoudelijke experts discussiëren over mogelijkheden om de opleiding de gewenste kwaliteitsimpuls te geven. Daarbij wordt van betrokkenen uiteraard een actieve inbreng verwacht.

 

VOZ 1

 

Wie zijn er al betrokken?

 • Opdrachtgevers:
 • Regionlaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg (Peter van Wijlick)
 • ROV Limburg (Carla Kuppens)
 • Uitvoerders:
 • Verkeersschool Ruud Rutten (Ruud Rutten)
 • Royal HaskoningDHV (Jan Vissers)
 • Cito (Erik Roelofs)
 • Green Dino (Jorrit Kuipers)
 • Klankbordgroep:
 • CBR (Jaap Kroon)
 • Kennisplatform Verkeer en Vervoer (Wilma Slinger)
 • Uitgeverij VERJO (Chris Verstappen)
 • ROV Oost-Nederland (Gerard Kern)
 • Team Alert (Nard Gilsing)
 • IT-Workz (Robbert van der Pluijm)

 

Activiteiten vóór 24 april

 • Blauwdruk en draaiboek uitvoeren ontwikkeld door Royal HaskoningDHV
 • Nieuw opleidingsmodel: modulair opleiden en toetsen (RIS 2.0) door Royal HaskoningDHV, Cito en Green Dino
 • Ontwikkelen van Online-rijlessen in samenwerking met Green Dino
 • Kick-off met gedeputeerde Erik Koppe van de provincie Limburg
 • Start met nieuwe opleiding door Verkeersschool Ruud Rutten

 

Zie ook www.rmonoordlimburg.nl voor nadere info over het RMO of op www.rovl.nl. Verkeersschool Ruud Rutten kunt u vinden via www.ruudrutten.nl