In gesprek over de zelfrijdende auto en verkeersveiligheid

Waarom deze sessie?

"In 2015 ongetrainde Nederlanders in zelfrijdende auto" was de kop van een nieuwsbericht dat op 2 januari van dit jaar op alle landelijke nieuwsplatforms te vinden was. En in november vorig jaar heeft minister Schultz op de A10 gereden in een zelfrijdende auto in het kader van het DAVI-project.

Ontwikkelingen op dit vlak gaan, zeker de laatste tijd, razendsnel. De ontwikkeling wordt voornamelijk gedreven vanuit de technologie, het streven autobezitters meer comfort te bieden en vanuit de mogelijkheid om nog meer persoonlijke, marketingrelevante data te verzamelen. Tegelijkertijd heeft de ontwikkeling een enorme consequentie voor verkeersveiligheidsbeleid. Hoog tijd dat we u gaan informeren over de ontwikkelingen in de automotive sector, zodat u –als ontwerper of beleidsmaker- zich hierop kan voorbereiden.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

De sessie is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp maar in het bijzonder voor wegbeheerders en beleidsmakers bij lokale en regionale overheden met vragen als: "wat moeten wij in de toekomst met ontwikkelingen rondom zelfrijdende auto's binnen ons vekeersveiligheidsbeleid? Hoe kunnen wij profiteren van de ontwikkelingen in de automotive sector binnen ons verkeersveiligheidsbeleid? En wat heeft de techniek nodig van ons?"

Wat gaan we doen?

Het doel van de sessie: delen van kennis en inzichten over de zelfrijdende auto en verkeersveiligheid. We hopen het besef te brengen dat verkeersveiligheidsbeleid en mobiliteitsbeleid in bredere zin rekening moet gaan houden met deze ontwikkelingen. Op dit moment vooral nog veel vragen, maar deze sessie is een eerste aanzet gezamenlijk antwoorden proberen te vinden.

We doen dit in een leuke, open en dynamische sessie waarin vier organisaties die nauw betrokken zijn bij het onderwerp kort hun kennis en ideeën in korte pitches toelichten. Vervolgens voeren we met elkaar discussie in een Lagerhuis setting. Groepen en standpunten tegenover elkaar dus...!

In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe betrouwbaar zijn de huidige automotive systemen en wat kunnen we verwachten in de toekomst?
  • Speelt menselijk gedrag nog een rol in de toekomst?
  • Juridische aspecten: wie is verantwoordelijk bij eventuele incidenten? Wijkt dit straks af van de huidige regelingen?
  • Hoe ziet het verkeerssysteem er uit in de overgangsfase waarin zowel reguliere als zelfrijdende auto's rondrijden?
  • Hoe kunnen wegbeheerders en beleidsmakers nu al anticiperen op de komst van de zelfrijdende auto?

Het doel van de sessie: delen van kennis en inzichten over de zelfrijdende auto en verkeersveiligheid. We hopen het besef te brengen dat verkeersveiligheidsbeleid en mobiliteitsbeleid in bredere zin rekening moet gaan houden met deze ontwikkelingen. Op dit moment vooral nog veel vragen, maar deze sessie is een eerste aanzet gezamenlijk antwoorden proberen te vinden.

Wie zijn er betrokken?

Gemeente Helmond
RDW
TNO
Mobycon

Gemeen hebben de organiseerde partijen dat ze professioneel betrokken zijn bij het onderwerp. Maar wel ieder vanuit zijn eigen rol en positie. De gemeente Helmond als innovatieve automotive gemeente en wegbeheerder. De RDW vanuit haar expertise op gebied van voertuig, toezicht en handhaving en juridische aspecten. TNO vanuit haar centrale positie in de ontwikkeling van de technologie en Mobycon vanuit haar expertise over mobiliteit, verkeersveiligheid en beleid. Zowel RDW als TNO zijn partners in het DAVI project (Dutch Automated Vehicle Initiative).

Activiteiten vóór 24 april

Op de Intertraffic beurs in Amsterdam van 25 tot 28 maart zijn partijen aanwezig en is veel te zien en te horen over ontwikkelingen op het vlak van zelfrijdende auto's en coöperatieve mobiliteit.