Aanpak risicogedrag jongeren van versnipperd naar integraal: moet kunnen toch?

Waarom deze sessie?

Wat heeft roken, onveilige sex en veilig uitgaan met elkaar te maken? Waarom gaan er zoveel jongeren dood ten gevolge van letsels? Wat kan je doen in de gymnastiekzaal aan verkeerseducatie? En waarom zou u dit moeten weten?

Deze sessie verbreed uw blik als het gaat over jongeren in het verkeer en brengt u in contact met nieuwe zienswijzen, andere aanpakken en contacten

Nieuwsgierig? Kijk hier eens..

 

 

 

Wat gaan we doen?

Het KpVV en de SWOV organiseren deze sessie. We gaan in dit uur met elkaar in gesprek samen met kennisinstituten die zich bezig houden met dit risicogedrag onder jongeren, waaronder het Trimbos instituut (verslavingen, veilig uitgaan), het Nederlands Jeugdinstituut (gezondheid en effectieve interventies), en VeiligheidNL (Letsel Preventie). Maar ook met bedenkers en afnemers van twee producten/campagnes die integraal zijn opgezet: 'Fight your inner monkey' en 'Power of Control'.

 

We blijven (inter)actief in deze sessie door na de laatste inzichten verteld door Divera Twisk (SWOV) fysiek bezig te zijn en vervolgens in een setting van statafels met elkaar in gesprek te gaan. U kunt luisteren, actief in gesprek gaan, vragen stellen aan elkaar onder leiding van de gespreksleiders. Ook kunt u tussendoor wisselen van tafel.

 

Tafel 1: SWOV: laatste feiten en onderzoek m.b.t. risicogedrag
met Divera Twisk (SWOV)

Tafel 2: Power of Control, ervaringen en effecten
met Christel Versantfoort (VAC trainingen) en Jessica van Hees (ROV Oost-Nederland)

Tafel 3: Trimbos Instituut: Alcohol en drugs: wie zijn je partners? Vragen en gesprek.

met Ninette van Hasselt, Trimbos Instituut, schrijfster van het recente boek: pubers en uitgaan.

Tafel 4: Fight your inner monkey: resultaten in Friesland
Met Ine Buuron, VeiligheidNL

Tafel 5: Wat kan het Nederlands Jeugdinstituut in relatie tot
risicogedrag betekenen? Welke raakvlakken zijn er om van te leren?
Met Gert van den Berg, NJI,

Wat valt er verder nog te halen?

- Deelnemers krijgen vooraf een samenvatting van een aantal resultaten van het promotie-onderzoek van Divera Twisk.

- Iedere tiende ingeschreven deelnemer ontvangt gratis het boek van Ninette van Hasselt 'Pubers en uitgaan'.