Moet Nederland van zijn padje af? Wat is de toekomst voor het Nederlandse fietspad in de grote steden?

Fietsbord GT-01

GT Nederland op pad bord

 

 

Drukte op de fietspaden in Amsterdam

 

 Nieuwe voertuigen op het fietspad

kindermover download

scrooser-elektrische-step-600x400 trikke-zwart-leeg

Waarom deze sessie?

Het is druk in de binnensteden. Er wordt gevochten om de ruimte. Ook op het fietspad. Aantal snorscooters groeit explosief, fietsers voelen zich gehinderd.
De ontwikkeling van nieuwe voertuigen (bakfietsen, creche movers, e-steps, etc) en toenemende snelheden (speed pedelec) door elektrische aandrijving en het toenemend gemak om op te voeren (snorfiets, e-bikes) is het noodzakelijk het bestaande fietspad en de regelgeving op het fietspad te herzien.
Het aantal verkeersongevallen waarbij kwetsbare verkeersdeelnemers betrokken zijn stijgt en heeft daarom nationaal en lokaal prioriteit.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

verkeerskundigen, planologen, bestuurders, branche verenigingen, beleidsmedewerkers, wegbeheerders

Wat gaan we doen?

na een korte introductie, geeft de sessie de ruimte aan de deelnemers om in een groepje buiten de bestaande beleidskaders en regelgeving oplossingen (lange en korte termijn) en adviezen te bedenken ten behoeve van (nationaal en gemeentelijk) bevoegd gezag.

 

Wie zijn er in ieder geval betrokken

 SWOV, Gemeente Amsterdam, RAI Vereniging

 

Activiteiten vóór 24 april

XXX