Investeren in de verkeersveiligheidsaudit. Ja of Nee?

Waarom deze sessie?

De verkeersveiligheidsaudit is een prima instrument om ervoor te zorgen dat bij weginfrastructurele projecten expliciet aandacht wordt besteed aan de verkeersveiligheid. Een verkeersveiligheidsaudit is een gestandaardiseerde methode om tot een onafhankelijk oordeel te komen over de gevolgen van een infrastructureel ontwerp op de verkeersveiligheid, vóórdat met de uitvoering wordt begonnen. Met het instrument kan de wegbeheerder zijn ontwerp laten toetsen op de te verwachten verkeersveiligheidseffecten door een onafhankelijke, en speciaal daarvoor opgeleide expert. Op die manier wordt de wegbeheerder ondersteund bij een zorgvuldige en verantwoorde besluitvorming. 

Katwijk de Horn

In de praktijk worden echter maar weinig verkeersveiligheidsaudits uitgevoerd op het onderliggende wegennet. De vraag is dus of je met het laten uitvoeren van een audit wel waar voor je geld krijgt. Kost het laten uitvoeren van een audit te veel geld, of helpt het om te voorkomen dat na realisatie alsnog (veel duurdere) aanpassingen nodig zijn? Vinden ontwerpers het vervelend als hun ontwerp kritisch tegen het licht wordt gehouden, of helpt het hen juist bij het maken van een (nog) beter ontwerp? Helpt het om juridische procedures (over verkeersveiligheid) rond bouwprojecten te voorkomen? En het belangrijkste: helpt het om expliciet te kiezen voor de meest veilige oplossing?

Acaciastraat

In deze sessie willen we antwoord geven op deze vragen. We bespreken nut en noodzaak en bepalen de toegevoegde waarde van de audit. Samen met u bepalen we of de audit een belangrijkere plaats moet krijgen in het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid, of dat de audit, als officieel instrument, beter kan komen te vervallen. Oftewel: investeren in de verkeersveiligheidsaudit? Ja of nee?

Voor wie is deze sessie bedoeld?

De sessie is interessant voor iedereen die bezig is met verkeersveilig wegontwerp, zowel beleidsmatig als van achter de tekentafel. Wegbeheerders kunnen in deze sessie kennis maken met het instrument en bepalen of het voor hen een toegevoegde waarde heeft.

Wat gaan we doen?

We lichten het instrument verkeersveiligheidsaudit toe en laten verschillende wegbeheerders aan het woord over de wijze waarop zij van het instrument gebruik maken. Vervolgens gaan met elkaar in discussie over de toegevoegde waarde van de verkeersveiligheidsaudit. Wat levert het nou precies op? Werkt een collegiale toets net zo goed? Zou het in sommige gevallen verplicht moeten worden of juist niet?

Wie zijn er betrokken?

Dirk de Baan, verkeersveiligheidsauditor bij Royal HaskoningDHV en docent in de DTV-cursus Verkeersveiligheidsaudit, legt uit wat een verkeersveiligheidsaudit precies inhoud en wat de wegbeheerder er aan heeft om een audit te laten uitvoeren.

Yvonne Gerards, CROW, neemt als beheerder van de publicatie over verkeersveiligheidsaudits deel aan de discussie om input te krijgen voor het CROW-standpunt ten aanzien van de audits.

Hans Godefrooij, verkeersveiligheidsauditor bij DTV Consultants, brengt zijn ervaringen bij het uitvoeren van audits in en leidt de discussie in goede banen.

Roos Meilink, adviseur mobiliteit bij het interprovinciaal overleg (IPO), vertelt over de kansen, maar ook over de mitsen en maren die de provincies zien voor het beter laten landen van de audit in het provinciale verkeersveiligheidsbeleid.

Peter Snoeren, verkeersveiligheidsauditor en eigenaar van Snoeren Verkeersconsultant, licht de meerwaarde die verkeersveiligheidsaudits hebben toe aan de hand van zijn internationale ervaringen.

Peter Verhoef, verkeersadviseur van gemeente Katwijk, vertelt over de ervaringen die Katwijk heeft met de verkeersveiligheidsaudit en waarom bij hen bij Raadsbesluit is vastgelegd dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen altijd een verkeersveiligheidsaudit wordt uitgevoerd.

Johan Vermeeren, voorzitter van de Intergemeentelijke Verkeerstechnische Werkgroep (IVW, een adviesorgaan voor VNG), zal in de discussie het standpunt van de gemeentes die in de IVW zitten, naar voren brengen.

Activiteiten vóór 24 april

Voor het NVVC hebben de sessiepartners al gezamenlijk overleg gehad over de toekomst van de verkeersveiligheidsaudit. Er zijn ondermeer prestaties gegeven in bijeenkomsten van het IVW en IPO, zodat zij hun standpunt hebben kunnen bepalen met betrekking tot de audit.